20.6.2016

JYXissä 3000 artikkelin raja rikki

Jyväskylän yliopiston avoimeen julkaisuarkisto JYX:iin on tallennettu nyt jo 3000 artikkelia. Lukuun sisältyvät sekä lehti- että kokoomateosartikkelit.


- Näyttää siltä, että yliopistomme tutkijat ovat huomanneet rinnakkaistallentamisen vaivattomuuden ja edut, sillä viimeiset tuhat artikkelia on rinnakkaistallennettu varsin lyhyen ajan sisällä. Kannustamme jatkamaan tätä hyvään vauhtiin päässyttä työtä tieteen avoimuuden lisäämiseksi yliopistossamme, toteaa avoimesta julkaisemisesta vastaava informaatikko Irene Ylönen kirjaston julkaisuyksiköstä.

3000. artikkeli on varhaiskasvatuksen tohtorikoulutettava Sanna Moilasen ja kollegoiden artikkeli Mothers’ non-standard working and childcare-related challenges: A comparison between lone and coupled mothers, joka ilmestyi Emeraldin kustantamassa International Journal of Sociology and Social Policy -lehdessä.

Artikkeli on rinnakkaistallennettu ns. green open access -mallin mukaisesti tallentamalla artikkelin lopullinen käsikirjoitus (post print, final draft) JYX-julkaisuarkistoon. Kustantaja ei ollut määritellyt  viiverajoitusta (embargo), joten artikkelin sai rinnakkaistallentaa avoimeen verkkokäyttöön heti lehden ilmestymisestä alkaen.

"Artikkelimme rinnakkaistallennus sujui omalta kohdaltani vaivattomasti ja helposti, koska tallennuksen voi tehdä Jyväskylän yliopiston kirjastoon verkkolomakkeella. Lomakkeen yksinkertaisuus ja hyvät ohjeet tekivät tallennuksesta nopeaa", Sanna Moilanen kuvailee.

Äidin epätyypillinen työaika haastaa hoitojärjestelmää


Sanna Moilanen
Sanna Moilanen tekee väitöskirjaansa Suomen Akatemian rahoittamassa ja jo nyt päättyneessä Perheet 24/7 -tutkimusprojektissa. Projektin tutkimustuloksia on esitelty avoimissa seminaareissa ja julkaistu projektin verkkosivuilla.

"Jyväskylän yliopistossa tutkimusta tekevänä minulla on loistava mahdollisuus edistää avointa tiedettä ja tutkimusta tallentamalla tutkimukseni yliopistomme julkaisuarkistoon, joka on maksuton ja avoin kaikille", Moilanen tiivistää.

Moilasen väitöskirja käsittelee yksinhuoltajaäitien epätyypillisinä aikoina tehtävän työn (esim. ilta-, yö- ja viikonlopputyö) ja perhe-elämän yhteensovittamista Suomessa, Alankomaissa ja Isossa-Britanniassa. Työtä ohjaavat professori Marja-Leena Laakso ja tutkijatohtori Eija Sevón Jyväskylän yliopistosta sekä lehtori Vanessa May Manchesterin yliopistosta.

Tutkimus tuo esiin lastenhoidolliset ongelmat sekä työhön liittyvien aikapaineiden ja kuormittavuuden mutta myös työn myönteisten merkitysten heijastumisen perheen arkeen ja lasten hyvinvointiin.

JYXiin nyt rinnakkaistallennetussa artikkelissa vertaillaan työssäkäyvien yksinhuoltajaäitien ja kaksivanhempaisten perheiden äitien kokemuksia lastenhoitoon liittyvistä ongelmista em. kolmessa tutkimusmaassa. Tulokset olivat samansuuntaisia kaikissa maissa: yksinhuoltajaäidit kokivat kaksivanhempaisten perheiden äitejä useammin lastenhoito-ongelmia. Lisäksi tutkimus osoitti, että epätyypillistä työaikaa tekevät äidit, olipa kyse yksinhuoltaja- tai kaksivanhempaisesta perheestä, kokivat lastenhoidon järjestämisen ongelmallisemmaksi.


Yliopiston open access -sivusto uudistuu syksyllä 2016

Tulevan syksyn aikana uudistuva yliopiston open access -sivusto tarjoaa jatkossakin ajantasaisen tietopaketin kaikesta tarvittavasta avoimeen tieteeseen ja rinnakkaistallentamiseen liittyvästä.

Yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon JYXiin (rinnakkais)tallentaminen on ilmaista ja helppoa. Kirjoittajamaksuja ei ole ja kustantajalupien tarkastamisesta huolehtii Jyväskylän yliopistossa kirjasto.


Sanna Moilasen ja kollegoiden artikkeli on maksuttomasti luettavissa avoimessa JYX-julkaisuarkistossa.

Viittaaminen artikkeliin:

Moilanen, S., May, V., Räikkönen, E., Sevón, E., & Laakso, M.-L. (2016). Mothers’ non-standard working and childcare-related challenge: A comparison between lone and coupled mothers. International Journal of Sociology and Social Policy, 36 (1/2), 36-52. doi:10.1108/IJSSP-11-2014-0094

Sini Tuikka

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti