7.6.2016

PDA-hankinta: kirjoja lukijoiden tarpeisiin

Onko joku seuraavista kirjoista sinulle tuttu?


Olet saattanut löytää kiinnostavan kirjan JYKDOKista, käyttänyt sitä opiskelussasi tai tutkimuksessasi ja samalla tullut hankkineeksi sen kirjastomme kokoelmiin.

Jyväskylän yliopiston kirjasto on jo parin vuoden ajan hyödyntänyt hankinnassaan PDA-toimintoa (Patron Driven Acquisition).  Tämä tarkoittaa, että JYKDOKissa on linkkejä sellaisiin välittäjän kokoelmista valikoituihin e-kirjoihin, joita ei ole etukäteen ostettu kokoelmiimme.

Yliopiston henkilökunta ja opiskelijat pääsevät lukemaan näitä kirjoja, ja jos niitä käytetään tarpeeksi ne ostautuvat kokoelmiimme automaattisesti. Tämän jälkeen ne ovat myös jatkossa käytettävissä


Tällä hetkellä PDA-kirjalistoja on tarjolla aineistonvälittäjä EBSCOn laajassa EBSCO eBook Collection e-kirjastossa. PDA:n kautta kokoelmiimme päätyvät kirjat ovat normaalisti vain yhden yhtäaikaisen lukijan käytettävissä. Tällainen yhden käyttäjän sopimus on halvin tarjolla olevista, ja uskomme, että se useimmissa tapauksissa myös riittää.

Ainakin osa kirjoista pystytään tarvittaessa hankkimaan myös suuremmalle tai rajoittamattomalle käyttäjäjoukolle. Jos joku tällaisista yhden käyttäjän kirjoista vaikuttaa sopivalta esimerkiksi kurssikirjaksi, kannattaa siitä olla yhteydessä kirjaston hankintaan.

Ajankohtaisia täsmähankintoja

PDA-kirjalistojen kautta voisi laittaa tarjolle tuhansia kirjoja, mutta kirjasto on toistaiseksi päättänyt koota itse pienempiä listoja. Valinnan tekevät kirjaston informaatikot omilla vastuutieteenaloillaan. Näin vältetään JYKDOKin täyttäminen kirjoilla, joilla on vähäinen mahdollisuus tulla luetuksi.

Kirjojen tieteellistä merkittävyyttä ja hinta-laatusuhdetta voidaan myös arvioida PDA-listoja tehdessä, ja lisäksi hyvin kalliit kirjat voidaan jättää perinteisen hankinnan kautta ostettavaksi.

Informaatikkojen valitsemia listoja verrataan vielä ennen JYKDOKiin siirtämistä kirjaston aiempiin kokoelmiin. Näin vältetään päällekkäisyydet painettujen kokoelmien ja muiden e-kirjakokoelmien kanssa.

Aktiivisia PDA-listoja on tällä hetkellä kahdeksan kappaletta:

  • bio- ja ympäristötieteet,
  • historia,
  • tietojenkäsittelytieteet ja tietotekniikka,
  • kasvatustieteet,
  • liikunta- ja terveystieteet,
  • kauppa- ja taloustieteet,
  • viestintätieteet sekä
  • matematiikka ja tilastotiede.

Kirjoja on listojen kautta toistaiseksi ostautunut 291 nimekettä. EBSCOn oman tieteenalaluokittelun mukaan kolme eniten hankituksi tullutta alaa ovat kasvatustieteet, kauppa- ja taloustieteet sekä tietojenkäsittelytieteet.


Itse kokoamaltani tietojenkäsittelytieteiden ja tietotekniikan listalta on ostautunut yhteensä 67 kirjaa. Yritin jakaa nämä karkeasti eri tutkimusaiheisiin, ja havaitsin että kirjat edustavat laajasti erilaisia tutkimusaiheita.

Huomattavaa on kuitenkin se, että suuri osa ostautuneista kirjoista käsittelee tietoturvaa tai kyberturvallisuutta. Kyseessä on aihe, joka on noussut tiedekunnassa esiin uutena tutkimus- ja opetusalana. Tämä onkin luonut tarpeen aihetta käsitteleville uusille tieteellisille kirjoille, joihin nämä PDA-listalta ostautuneet kirjat ovat toivottavasti vastanneet.
PDA-hankinta on erinomainen tapa täydentää kokoelmia ja saada hankittua kätevästi kirjoja, joille on sillä hetkellä tarvetta. Hankittujen e-kirjojen käyttöä seurataan, kuten muunkin aineiston tapauksessa. Ostautuneet kirjat pitää myös kuvailla siten, että mahdollisimman moni muukin JYKDOKin käyttäjä löytää ne.

Valitsemalla kirjat erikseen PDA-listoille voidaan varmistaa, että kirjat vastaavat yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden tarpeisiin. Lopullisen valinnan tekevät kuitenkin ihmiset, jotka kirjaa tarvitsevat. Tämä on PDA:n hienous!

Matti Rajahonka

Lisätietoja
JY kirjasto / Tietopalvelut: jykneuvonta@library.jyu.fi
Hankinta / Annika Puruskainen-Jalkanen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti