22.10.2013

Ikkuna itään kirjaston sanomalehtiarkistoista

Pravdan kuvitusta v. 1949. KUVA: Lehden arkisto
Jyväskylän yliopiston tutkijoilla on jo vuoden päivät ollut käytössään laaja arkisto neuvostoliittolaisia ja venäläisiä sanomalehtiä. Lehdet ovat digitoituja näköispainoksia Neuvostoliiton tärkeimmistä lehdistä, joukossa mm. Pravda, Izvestija ja Literaturnaya Gazeta. Arkistot hyödyttävät tutkijoita ja opiskelijoita sekä päälähteinä että täydentävinä aikalaislähteinä.
Neuvostoliiton aikana Izvestijan tarkoitus oli toimia ison levikin sanomalehtenä Pravdan toimiessa Neuvostoliiton kommunistisen puolueen virallisena äänitorvena. Näiden kahden lehden avulla saa hyvän kokonaiskuvan virallisen Neuvostoliiton kehityksestä ja kehittämisestä vallankumouksesta aina Neuvostoliiton romahdukseen saakka.

Lehtien joukossa on myös pari 1950-luvulla perustettua julkaisua. Englanninkielinen International Affairs avaa ainutlaatuisen näkökulman maailman tapahtumiin Kremlin silmin. Lehti on käännetty Venäjän ulkoministeriön julkaisemasta Mezhdunarodnaia zhizn –lehdestä.
Stalin ja Gorki. KUVA: Literaturnaja gazetan arkisto
Valtalehdistön lisäksi käytössämme on myös kulttuurilehtiä. Maksim Gorkin tuella vuonna 1929 perustettu Literaturnaia gazeta oli kirjallisuuslehti, joka taitavan kielenkäytön ja huumorin turvin pyrki venyttämään sensuurin rajoja. Lehti toimi samalla yleisenä kulttuurilehtenä, joka käsitteli laajasti taiteen ja kulttuurin asioita myös kirjallisuuden ulkopuolelta.

Käytännölliset arkistot

Lehtien digitoinnin ja käyttöön saattamisen takana on amerikkalainen East View, jonka alustalla lehdet ovat käytössä. Digitointi lisää lehtien käytettävyyttä huomattavasti painettuihin arkistoihin verrattuna mahdollistaen mm. kokotekstihaun, ristiinhaun eri lehdistä, kopioinnin, tallennuksen ja tulostamisen.  Haku lehdistä onnistuu sekä kyrillisissä aakkosilla että translitteroituna. Näköispainokset antavat mahdollisuuden myös valokuvien ja mainosten tutkimiseen.
KUVA: Izvestijan arkisto

East View’n aineistot on digitoitu mikrofilmeiltä, joten paikoin PDF:t saattavat olla hieman tummia. Vielä toistaiseksi palvelusta puuttuu joidenkin lehtien yksittäisiä numeroita, mutta arkistoa täydennetään sitä mukaa, kun numeroita saadaan digitoitavaksi.

Näiden arvokkaiden arkistojen hankintaa harkittiin yhdessä historian ja etnologian laitoksen tutkijoiden kanssa, ja ne ovatkin jo löytäneet hyvin tiensä tutkimuksen lähteiksi ja tueksi.

Käytössämme olevat arkistojen aarteet:
Literaturnaja Gazetan etusivu 30.3.1939: KUVA: Lehden arkisto
Löydät lehdet Nelli-portaalin tietokantahausta, ja ne ovat käytössä yliopiston verkossa sekä etäkäyttönä yliopiston käyttäjätunnuksilla.

Lisätietoja:
Ulla Pesola, kirjasto
Simo Mikkonen, historian ja etnologian laitos

9.10.2013

Naimisen normeja ja biokaasua - syyskuun luetuimpia e-kirjoja

Kesän jälkeen alkoi tuttu syksyinen opiskelurumba. Kampuksille rynni noin 1500 uutta opiskelijaa samalla kun vanhemmat opiskelijat jatkoivat opiskelijaelämää jo tutuksi tulleiden ilojen ja surujen kanssa.

Harmitusta opiskeluarkeen lisäävät iänikuiset tentit. Niitä on vähän väliä ja liikaa, tenttikirjat ovat tylsiä, eivätkä tärpitkään osu kohdalle. Tenttikirjoja metsästetään hermostuneena, varausjonoissa odottelu hiertää ja sitten kun kirjan saa käsiinsä, pitää se kohta palauttaa seuraavalle halukkaalle tai kirjastolaiset intoutuvat sakottamaan.

Onneksi e-kirjat lisääntyvät jatkuvasti kurssikirjatarjonnassa. Tähän vaikuttaa tietysti se, että yhä useampi kustantaja tarjoaa nyt myös e-kirjoja, mutta kiitos kuuluu myös opintovaatimuksia määritteleville tahoille. Oppiaineista ehdotetaan yhä enemmän e-kirjoja kurssivaatimuksiin, mikä on opiskelijan etu. 

Opiskelijat ovatkin löytäneet e-kirjojen hyödyt hyvin. Lokakuun alusta asti kirjasto on lainannut asiakkailleen myös iPadeja, joilla moni jo lukeekin tenttikirjansa.

Syyskuun luetuimpien kirjojen listalla kärkipäätä pitävät kasvatus- ja taloustieteiden opukset. Jyväskylän yliopiston julkaisuarkiston JYXin luetuimmista väitöskirjoista löytyy niin naimista kuin biokaasujakin. Syyskuun luetuimmat gradut käsittelevät mm. globalisaatiota ja hiphopin artistinimiä.

Alla lista muutamien käytetyimpien e-aineistojen luetuimmista kirjoista syyskuussa 2013:

Syyskuun luetuimmat e-kirjat (Dawsonera):
 1. Read, Stuart [et al.]: Effectual Entrepreneurship
 2. Catherine Clark, Alan Dyson and Alan Millward (ed.): Theorising special education
 3. Spencer-Oatey, Helen: Intercultural interaction
 4. Loux, Michael J.: Metaphysics
 5. Kristjana Kristiansen, Simo Vehmas and Tom Shakespeare (ed.): Arguing about disability

Syyskuun luetuimmat e-kirjat (Ellibs):
 1. Mäntynen, Anne; Pietikäinen, Sari: Kurssi kohti diskurssia
 2. Lehtinen, Erno; Kivirauma, Joel; Rinne, Risto: Johdatus kasvatustieteisiin
 3. Jarvis, Peter: Adult Education and Lifelong Learning
 4. Jokinen, Eeva: Aikuisten arki             
 5. Saariluoma, Pertti: Moderni kognitiotiede
Syyskuun luetuimmat väitöskirjat (JYX):
 1. Saarimäki, Pasi: Naimisen normit, käytännöt ja konfliktit : esiaviollinen ja aviollinen seksuaalisuus 1800-luvun lopun keskisuomalaisella maaseudulla (2010)
 2. Rasi, Saija: Biogas composition and upgrading to biomethane (2009)
 3. Mátyás, Emese: Sprachlehrenspiele im DaF-Unterricht : Einblick in die Spielpraxis des finnischen und ungarischen Deutsch-als-Fremdsprache-Unterrichts in der gymnasialen Oberstufe sowie in die subjektiven Theorien der Lehrenden über den Einsatz von Sprachlernspielen (2009)
 4. Rantala, Anja: Perhekeskeisyys - puhetta vai todellisuutta? : työntekijöiden käsitykset yhteistyöstä erityistä tukea tarvitsevan lapsen perheen kanssa (2002)
 5. Dsupin, Borbála Tamásiné: A népi játékok és a mozgás relációja, és funkciója a 3-7 éves gyermekek személyiségfejlődésében (2010)
Syyskuun luetuimmat gradut (JYX):
 1. Vesajoki, Funlayo: The effects of globalization on culture : a study of the experiences of globalization among Finnish travelers (2002)
 2. Räsänen, Kerttu: Suomalaisten hiphopmuusikoiden artistinimien muoto ja merkitys (2013)
 3. Klemi, Anna: Henkinen väkivalta parisuhteessa : kokemuksia henkisen väkivallan luonteesta ja satuttavuudesta (2006)
 4. Ylikoski, Heino: Väinö Linnan 'Tuntemattoman sotilaan' puhutun kielen funktioita (2008)
 5. Arolaakso-Ahola, Sari; Rutanen, Maaret: Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen palvelutalossa : pilottitutkimus (2007)