29.10.2014

Valitusviikkojen palautteet kirjastolle 2014, osa 1

JYYn vuosittain järjestämä Valitusviikot on mainio perinne. Parin viikon aikana Jyväskylän yliopiston opiskelijat saavat purkaa sydäntään, puuttua epäkohtiin ja toivoa parannusta opiskeluoloihinsa.

Joka vuosi myös kirjasto saa palautetta Valitusviikoilta. Nämä palautteet käsitellään kirjastolla aina johtoryhmää ja johtajaa myöten, joten valittamalla voitte vaikuttaa.

Yksi yleinen valituksen aihe on melu, josta saatuja palautteita olemme käsitelleet blogissamme myös aiemmin. Hälinä nousi esiin myös tämän vuoden Valitusviikoilla. Moni on huomannut, että Lozzi 2:n tuleminen kirjaston entiseen kurssikirjastoon on lisännyt rauhattomuutta.
”Miksi väki ei tajua, että kirjaston keskiaulassa esim. Lozzille mennessä ei kannata kailottaa. Häly kuuluu kolmanteen kerrokseen asti.”
Kun yliopisto alkoi suunnitella ruokalaa kirjastoon, oli selvää, että ruokalan tuleminen lisää myös melua. Opiskelijat ja yliopisto näkivät ruokalan kuitenkin tarpeelliseksi, joten se päätettiin rakentaa silloiseen kurssikirjastoon. Yhteistyö onkin sujunut hyvin ja ruokala on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä B-rakennuksen palveluista kirjaston ohella.

Nälkäisiä jonottajia pyrimme ohjaamaan enemmän ruokalan puolelle, jos ruokajonot meinaavat yltää kirjaston ala-aulaan asti. Näin saamme hälinää rajattua hieman pois kirjaston tiloista. Ala-aulassa pyrimme myös jatkossa muistuttamaan useammin, että kyse on kirjaston tiloista, joissa on hieman mietittävä äänenkäyttöä.

Kyttäysmentaliteetti ei toimi!

Pyrimme kirjastossa siis puuttumaan meluun, mutta Valitusviikkojen palautteessa myös sekin ärsytti. Eräs palautteen antaja ei pitänyt siitä, että hänelle oli huomautettu äänenkäytöstä, vaikka hän oli keskustellut omasta mielestään vaimealla äänellä. Asiakas koki kirjaston henkilökunnan huomautuksen ylimieliseksi eikä hän pitänyt äänensävystä, jolla hänelle huomautettiin.

Muistuttamalla äänenkäytöstä kirjasto ei suinkaan halua ärsyttää, vaan päinvastoin parantaa asiakkaiden työskentelyolosuhteita. On monia eri tapoja ja tyylejä, joilla meluun voi puuttua ja näitäkin on meidän kirjastossa hyvä miettiä.

Musiikin kuuntelu, kännykkään kailottaminen ja muu aiheeton melu ei tietenkään kuulu rauhallisiin opiskelutiloihin ja näihin useampi Valitusviikkojen valittaja halusi meidän puuttuvan. Näin myös teemme – silläkin uhalla, että meitä välillä pidettäisiin kyttääjinä.

Liian vähän kirjoja, liian vähän laina-aikaa

Eräs valitus koski kurssikirjojen vähäisyyttä, erityisesti kasvatustieteen kurssikirjojen vähäistä määrää. Kasvatustieteiden, kuten muidenkin oppiaineiden kurssikirjoja, hankimme maksimissaan kolmasosan siitä, mitä kurssille osallistuu opiskelijoita. Kasvatustieteiden suurimmille kursseille osallistuu yli 400 opiskelijaa, joten jotain tenttikirjaa löytyy jopa 150 kappaletta. Toki jos kirja on hyvin kallis, voi joillekin kursseille joutua hankkimaan kappaleita hieman vähemmän. Pyrimme tietenkin jatkuvasti hankkimaan kurssikirjoja yhä enemmän e-kirjoina, että opiskelijoille olisi enemmän vaihtoehtoja saada kirja luettavaksi.

Yhtä palautteen antajaa häiritsi se, että kasvatustieteiden kirjoilla on vain 2 viikkoa laina-aikaa, mutta esimerkiksi matematiikan kirjoja saa lainata jopa puoli vuotta. Kurssikirjoilla – oppiaineesta riippumatta – on laina-aika 14 vuorokautta. Tämän lisäksi niistä löytyy yleensä lyhytlainakappale (laina-aika 1 vrk tai viikonloppu) ja käsikirjakappale, jota ei lainata ollenkaan. Joistain kurssikirjoista voi löytyä myös kappale tai pari pidemmällä 28 vrk:n laina-ajalla.

Matematiikan kurssikirjoilla ei sentään automaattisesti ole puolen vuoden laina-aikaa. Tutkijoiden ja opettajien on kuitenkin mahdollista lainata matematiikan ja muiden Mattilanniemen kirjastosta löytyvien oppiaineiden kirjoja puoleksi vuodeksi. Kirjasto on mahdollistanut tällaisen käytännön, koska näitä kirjoja käytetään pääasiassa tutkimus- tai opetuskäytössä. Jos tällainen kirja on myös kurssivaatimuksissa ja kirjasto saa siitä tiedon, hankitaan sitä toki useampi kappale, että opiskelijatkin saavat kirjan käyttöönsä.

Istuminen tappaa

Terveysvalistunutta valittajaa häiritsi se, että kirjastossa on niin paljon vain istumapaikkoja. Tähän asiaan olemmekin puuttuneet tämän vuoden aikana. Seisomatyöpisteitä säädettävillä pöydillä on lisätty ja lisäksi on hankittu jumppapalloja istumista varten. Joten jatkossa, kun sivistätte itseänne, voitte aivojenne lisäksi vahvistaa myös rankaanne.

Tietokoneita on vähän ja niitä varataan

Erästä asiakastamme ärsytti se, kun muut asiakkaat varaavat tietokoneita tavaroillaan. Ärsytys on aivan aiheellinen ja kirjastossa olemme yrittäneet kieltää tämän varaamisen. Älkää siis varatko tietokoneita tavaroillanne. Toki pieniä taukoja koneelta on pakko pitää, mutta ottakaa muutkin käyttäjät huomioon.

Toinen asiakas toivoi, että tietokoneluokkaan voisi mennä työskentelemään silloinkin, kun siellä järjestetään opetusta. Yliopistossa on yleisenä käytäntönä, että opetustila on opetuksen aikana varattu vain siihen osallistuville. Koska kirjaston opetustilat ovat ruuhkaisimpina aikoina miltei jatkuvasti käytössä, ja opetusta niissä järjestävät myös muut kuin kirjasto, olemme lisänneet uusia työasemia kirjaston avotiloihin. Luokkien varaustilanteen voi aina tarkistaa oven viikkolukujärjestyksestä.

Interiööri

Eräs valitus koski kirjaston sisätilojen ulkonäköä. Kirjastossa on kuulemma rumaa ja vanhat keltaiset kalusteet. Sisäilmakin kuulemma on homeisen haiseva.

Kirjastolla on jo ikää ja se paikoin näkyykin. Keltainen on ollut kirjaston väri aina nykyisen kirjastorakennuksen perustamisvuodesta 1974 saakka, ja kyllähän se kirkas keltaisuus alkaa jo neljässäkymmenessä vuodessa hieman himmentyä. Hometta sen sijaan kirjastossa ei ole eivätkä viimeiset mittaukset ole siitä viitteitä löytäneet. Tuuletus on kirjastossa päällä aina aukioloaikoina, joten ilma kiertää jatkuvasti. Ilmanlaatua myös tarkkaillaan vähän väliä.

Sisätiloihin ja ajan patinaan on tulossa muutos lähivuosina, kun kirjastossa aloitetaan peruskorjaus. Tätä ennen emme luultavasti suuria muutoksia sisustuksessa toteuta. Onneksi sentään lukuisat opiskelijat piristävät kirjastoa ja kaunistavat sisätilojamme vuodesta toiseen.

E-kirjojen käyttö

Monet opiskelijat käyttävät e-kirjoja jo täysin sujuvasti. Aina ei e-kirjojen lukeminen suju kuitenkaan ilman kiroilua. Erästä asiakasta risoo erityisesti Dawsoneran e-kirjapalvelu, ja hän miettiikin, miksei palvelun kirjoja saa luettavaksi Adoben tuotteilla.

Myös kirjasto on sitä mieltä, että e-kirjojen käyttö tulisi olla mahdollisimman helppoa. Kirjasto haluaa tarjota asiakkaille vaivattoman pääsyn tietoon ja kehitämme jatkuvasti tiedon saatavuuteen liittyviä seikkoja. E-kirjojen kanssa kätemme ovat silti monesti sidotut, koska kustantajilla ja välittäjillä on omat alustansa, joilla heidän e-kirjojaan voi käyttää.

Valitettavasti kirjasto ei voi päättää, millä ohjelmalla tai alustalla e-kirjaa voi lukea. Kustantajat määrittelevät myös kirjojen käyttöoikeudet eli esimerkiksi sen, kuinka monta lukijaa voi samaan aikaan lukea kirjaa. Toiveemme on, että e-kirjojen lukeminen helpottuisi jatkuvasti, muuttuisi käyttäjäystävällisemmäksi eikä olisi sidottu vain tiettyihin ohjelmiin.

Tästäkin asiasta on hyvä saada käyttökokemuksia ja palautteita teiltä asiakkailta. Olemme jatkuvasti suoraan yhteydessä kustantajiin ja välittäjiin, myös Dawsoneraan päin, joten välitämme palautteen heille.

Arto Ikonen

16.10.2014

E-kirjat kiinnostavat

Kirjaston ensimmäistä kertaa järjestämä e-kirjaviikko 6.-10.10. herätti asiakkaissamme paljon kiinnostusta. E-kirjaviikon tapahtumapisteellä vierailtiin innokkaasti hakemassa tietoa e-kirjoista ja niiden monipuolisista käyttömahdollisuuksista. E-kirjojen lataaminen omalle tabletille tai kirjastosta lainattavalle iPadille oli jo monelle tuttu asia, mutta e-kirjojen tulostaminen ja pysyvän tiedoston tallentaminen sekä muistiinpanojen tekeminen lukemisen aikana olivat useimmille hieman tuntemattomiksi jääneitä toimintoja.

E-kirjat kiinnostivat lukuisia opiskelijoita. Kiinnostusta
heräteltiin karkeilla, kustantajien pr-tuotteilla ja arvonnalla.
Myös e-kirjojen valtava määrä herätti pisteellämme vierailleissa ihmetystä. Kirjasto tarjoaa tieteellistä e-kirjallisuutta noin 250 000 kappaleen verran. Kurssikirjoista jo noin 10 % löytyy e-kirjoina. Elektronisessa muodossa olevan kirjallisuuden määrä kokonaisuudessaan hipookin jo puolen miljoonan kappaleen lukemia, jos mukaan lasketaan vanhemman kirjallisuuden kokoelmat. Eräskin asiakas mietti kuinka monta lisäkerrosta kirjastorakennuksemme tarvitsisi, jos kaikki nämä kirjat sijoitettaisiin paperisina hyllyyn.

E-kirjaviikon yhteydessä kirjasto järjesti kaksi koulutuskertaa, joihin molempiin osallistuttiin lähes täysin luentosalein. E-kirjakoulutukset ovat olleet jo pitkään kirjaston koulutuskalenterissa, mutta koskaan aiemmin niihin ei ole ollut vastaavaa yleisöryntäystä. Selvästi teemaviikko toimi tässä asiassa ja moni kävi pisteellämme vierailtuaan ilmoittautumassa myös koulutukseen.

Koulutuksessa perehdyttiin yhdessä harjoitellen e-kirjojen käyttöön ja erityisesti niiden lukemista helpottaviin ominaisuuksiin. Toisin kuin paperikirja, ainakaan kirjaston kirja (!), e-kirja tarjoaa lukijalleen muistiinpanojen ja korostusten tekomahdollisuuden suoraan kirjaan.  Käyttäjä voi lukemisen yhteydessä sutata e-kirjaa värikkäillä korostuskynillä niin paljon kuin tarpeelliselta tuntuu ja kirjoittaa sivukohtaisia muistiinpanoja. Lukemisen päätyttyä kirjan voi klikata omaan kirjahyllypalveluun odottamaan seuraavaa lukukertaa. E-kirjaan voi paperikirjan tavoin jättää myös kirjanmerkin ja jatkaa samasta kohtaa myöhemmin.

E-kirjoissa on paljon myös muita lukemista helpottavia mahdollisuuksia kuten suorat linkit tietosanakirjoihin, karttapalveluihin ja henkilöhakemistoihin. Verkkoyhteisöllisyys on myös osa lukukokemusta, sillä omat muistiinpanot voi jakaa kavereiden kanssa tai linkata kirjasuosituksen sosiaaliseen mediaan.

Koulutukseen osallistujilta tuli positiivista palautetta siitä, että sai mahdollisuuden harjoitella ja kokeilla erilaisia toimintoja opastetusti. Koulutukseen osallistuneet totesivat, että kynnys lukea e-kirjaa madaltui kovasti ja aiemmin tuntemattomat, lukemista tukevat toiminnot tulevat varmasti käyttöön.

E-kirjoihin liittyvät lisäominaisuudet ja latausmahdollisuudet vaihtelevat vielä palveluntarjoajasta riippuen ja tästä johtuen asiakkaat tarvitsevat koulutusta ja hyviä ohjeita. Kirjaston etusivulta löytyy Lue e-kirjoja-linkki, josta löytyvät kuvilla ja videoilla höystetyt ohjeet e-kirjakokoelmiemme käytöstä. E-kirjakokoelmien omilla sivuilla on pääsääntöisesti myös hyviä ohjevideoita. Kirjaston koulutuskalenterissa on jäljellä yksi yleinen e-kirjakoulutus tälle syksylle. Opiskelijat ja henkilökunta voivat myös varata kirjastolta henkilökohtaisen ohjauksen e-kirjojen käytöstä. Lisäksi asiakaspalvelumme auttaa myös e-kirjoihin liittyvissä kysymyksissä.

E-kirjapisteellämme jaetut kustantajien mainostuotteet sekä karkit tekivät e-kirjatietouden lisäksi hyvin kauppansa ja arvontalipukkeen palautti reilut 150. Arpaonni suosi yli 20 osallistujaa ja heille on lähtenyt tieto voitosta sähköpostitse.

2.10.2014

Puuttukaa tähän asiaan!

Yksi viimeisimpiä kirjaston saamia asiakaspalautteita kuului näin:
Eikö tälle metelille voida tehdä jotain?
Miksi kirjaston henkilökunta ei puutu asiaan?
Täällä huutaa jatkuvasti joku lauma opiskelijoita, varsinkin kirjaston ala-aulassa!
Ja lähes joka päivä täällä kiljuu joku kakara.
Puuttukaa tähän asiaan!!!!
Siinä tuli kaksi kysymystä, kaksi väitettä ja yksi vaatimus. Käyn läpi ne yksi kerrallaan.

1. "Eikö tälle metelille voida tehdä jotain?"

Metelin vähentämiseen voimme vaikuttaa jonkin verran ja tähän tietenkin pyrimme. Meteliä olemme pyrkineet rajoittamaan siten, että olemme jaotelleet tilamme sen mukaan, missä saa jutella ja tehdä ryhmätöitä ja missä ei. Jos kaipaa hiljaisia työskentelytiloja, ei kannata jäädä kirjaston avopuolelle, vaan kannattaa mennä lukusaleihin, jossa ryhmätyöskentely on kielletty. Lukusalejakin hiljaisempi opiskelupaikka on 3. kerroksessa oleva huone, joka on ihan erikseen nimetty hiljaiseksi lukutilaksi. Siellä ei siis naputella edes läppäriä ja muutenkin tunnelma on kuin huopatossutehtaassa.

Samoin mikroluokka (B 126A) ja luentosali (B 232) ovat hiljaisia tiloja, joista löytyy tietokoneita ja joissa voi työskennellä silloin, kun niissä ei järjestetä opetusta.

2. "Miksi kirjaston henkilökunta ei puutu asiaan?"

Kirjaston henkilökunta puuttuu aika ajoin asiaan, jos melu tuntuu kohoavan liian suureksi. Viime aikoina on jopa tarkasteltu desibelimäärää, ettei se kohoaisi liian kovaksi. Erityisesi lukusaleissa – siis näissä hiljaisissa tiloissa – puututaan ylimääräiseen meluun herkemmin. Jokaiseen häiritsevän melun tuottajaan ei valitettavasti kirjaston henkilökuntakaan ehdi puuttua.

3. "Täällä huutaa jatkuvasti joku lauma opiskelijoita, varsinkin kirjaston ala-aulassa!"

On totta, että täällä on laumoittain opiskelijoita – ja hyvä niin. En kuitenkaan sanoisi, että he jatkuvasti täällä huutavat. Kirjaston ala-aulassa on usein hälinää. Tämä johtuu muun muassa siitä, että se toimii kulkuväylänä Lozzi 2:een, jonka myötä kirjaston kävijämäärät ovat kasvaneet ja äänimaisema rikastunut.

Kirjasto ei edes halua olla täysin hiljainen paikka. Haluamme, että täällä on elämää ja opiskelijoita sankoin joukoin. Siksi tarjoamme tilojamme myös erilaisten opiskelijatapahtumien markkinointiin. Toki muistutamme järjestäjiä, että tiloissamme ei ihan ainejärjestöjen bakkanaaleja pysty järjestämään.

Ala-aula tuottaa haasteita hiljaisuuden ylläpitämiseksi ja äänet kantautuvatkin hyvin herkästi ylempiin kerroksiin. Aulassa opiskelijat myös törmäävät kavereihinsa ja jäävät siihen vaihtamaan kuulumisia. Tätä emme suinkaan halua estää, mutta jos jälleennäkemisen riemu yltyy liian kovaksi, joudumme tätä hieman hillitsemään. Rakennusta ja tiloja emme pysty muuttamaan, mutta äänimaisema otetaan aivan varmasti huomioon tulevassa peruskorjauksessa.

4. "Ja lähes joka päivä täällä kiljuu joku kakara."

Lastentuontikieltoa kirjastoon emme aio ottaa käyttöön, vaan tänne ovat tervetulleita kaikki kansalaiset vauvasta vanhuksiin.

5. "Puuttukaa tähän asiaan!!!!"

Puutumme kyllä jatkuvasti ja jatkossa puutumme vielä enemmän. Lisäämme tiedotusta ja muistutamme entistä ahkerammin asiakkaitamme siitä, että tiloissamme työskentelee myös hiljaisuutta kaipaavia ihmisiä.

Asiakkaidemme palaute onkin ensiarvoisen tärkeää, että tiedämme, kuinka kirjastossamme viihdytään ja millaiset olot täällä on työskennellä ja opiskella.

Kiitos siis tästäkin asiakaspalautteesta. Toivomme palautteita jatkossa lisää ja otamme mielellämme teiltä vastaan ideoita viihtyvyyden parantamiseksi.

Arto Ikonen