29.10.2014

Valitusviikkojen palautteet kirjastolle 2014, osa 1

JYYn vuosittain järjestämä Valitusviikot on mainio perinne. Parin viikon aikana Jyväskylän yliopiston opiskelijat saavat purkaa sydäntään, puuttua epäkohtiin ja toivoa parannusta opiskeluoloihinsa.

Joka vuosi myös kirjasto saa palautetta Valitusviikoilta. Nämä palautteet käsitellään kirjastolla aina johtoryhmää ja johtajaa myöten, joten valittamalla voitte vaikuttaa.

Yksi yleinen valituksen aihe on melu, josta saatuja palautteita olemme käsitelleet blogissamme myös aiemmin. Hälinä nousi esiin myös tämän vuoden Valitusviikoilla. Moni on huomannut, että Lozzi 2:n tuleminen kirjaston entiseen kurssikirjastoon on lisännyt rauhattomuutta.
”Miksi väki ei tajua, että kirjaston keskiaulassa esim. Lozzille mennessä ei kannata kailottaa. Häly kuuluu kolmanteen kerrokseen asti.”
Kun yliopisto alkoi suunnitella ruokalaa kirjastoon, oli selvää, että ruokalan tuleminen lisää myös melua. Opiskelijat ja yliopisto näkivät ruokalan kuitenkin tarpeelliseksi, joten se päätettiin rakentaa silloiseen kurssikirjastoon. Yhteistyö onkin sujunut hyvin ja ruokala on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä B-rakennuksen palveluista kirjaston ohella.

Nälkäisiä jonottajia pyrimme ohjaamaan enemmän ruokalan puolelle, jos ruokajonot meinaavat yltää kirjaston ala-aulaan asti. Näin saamme hälinää rajattua hieman pois kirjaston tiloista. Ala-aulassa pyrimme myös jatkossa muistuttamaan useammin, että kyse on kirjaston tiloista, joissa on hieman mietittävä äänenkäyttöä.

Kyttäysmentaliteetti ei toimi!

Pyrimme kirjastossa siis puuttumaan meluun, mutta Valitusviikkojen palautteessa myös sekin ärsytti. Eräs palautteen antaja ei pitänyt siitä, että hänelle oli huomautettu äänenkäytöstä, vaikka hän oli keskustellut omasta mielestään vaimealla äänellä. Asiakas koki kirjaston henkilökunnan huomautuksen ylimieliseksi eikä hän pitänyt äänensävystä, jolla hänelle huomautettiin.

Muistuttamalla äänenkäytöstä kirjasto ei suinkaan halua ärsyttää, vaan päinvastoin parantaa asiakkaiden työskentelyolosuhteita. On monia eri tapoja ja tyylejä, joilla meluun voi puuttua ja näitäkin on meidän kirjastossa hyvä miettiä.

Musiikin kuuntelu, kännykkään kailottaminen ja muu aiheeton melu ei tietenkään kuulu rauhallisiin opiskelutiloihin ja näihin useampi Valitusviikkojen valittaja halusi meidän puuttuvan. Näin myös teemme – silläkin uhalla, että meitä välillä pidettäisiin kyttääjinä.

Liian vähän kirjoja, liian vähän laina-aikaa

Eräs valitus koski kurssikirjojen vähäisyyttä, erityisesti kasvatustieteen kurssikirjojen vähäistä määrää. Kasvatustieteiden, kuten muidenkin oppiaineiden kurssikirjoja, hankimme maksimissaan kolmasosan siitä, mitä kurssille osallistuu opiskelijoita. Kasvatustieteiden suurimmille kursseille osallistuu yli 400 opiskelijaa, joten jotain tenttikirjaa löytyy jopa 150 kappaletta. Toki jos kirja on hyvin kallis, voi joillekin kursseille joutua hankkimaan kappaleita hieman vähemmän. Pyrimme tietenkin jatkuvasti hankkimaan kurssikirjoja yhä enemmän e-kirjoina, että opiskelijoille olisi enemmän vaihtoehtoja saada kirja luettavaksi.

Yhtä palautteen antajaa häiritsi se, että kasvatustieteiden kirjoilla on vain 2 viikkoa laina-aikaa, mutta esimerkiksi matematiikan kirjoja saa lainata jopa puoli vuotta. Kurssikirjoilla – oppiaineesta riippumatta – on laina-aika 14 vuorokautta. Tämän lisäksi niistä löytyy yleensä lyhytlainakappale (laina-aika 1 vrk tai viikonloppu) ja käsikirjakappale, jota ei lainata ollenkaan. Joistain kurssikirjoista voi löytyä myös kappale tai pari pidemmällä 28 vrk:n laina-ajalla.

Matematiikan kurssikirjoilla ei sentään automaattisesti ole puolen vuoden laina-aikaa. Tutkijoiden ja opettajien on kuitenkin mahdollista lainata matematiikan ja muiden Mattilanniemen kirjastosta löytyvien oppiaineiden kirjoja puoleksi vuodeksi. Kirjasto on mahdollistanut tällaisen käytännön, koska näitä kirjoja käytetään pääasiassa tutkimus- tai opetuskäytössä. Jos tällainen kirja on myös kurssivaatimuksissa ja kirjasto saa siitä tiedon, hankitaan sitä toki useampi kappale, että opiskelijatkin saavat kirjan käyttöönsä.

Istuminen tappaa

Terveysvalistunutta valittajaa häiritsi se, että kirjastossa on niin paljon vain istumapaikkoja. Tähän asiaan olemmekin puuttuneet tämän vuoden aikana. Seisomatyöpisteitä säädettävillä pöydillä on lisätty ja lisäksi on hankittu jumppapalloja istumista varten. Joten jatkossa, kun sivistätte itseänne, voitte aivojenne lisäksi vahvistaa myös rankaanne.

Tietokoneita on vähän ja niitä varataan

Erästä asiakastamme ärsytti se, kun muut asiakkaat varaavat tietokoneita tavaroillaan. Ärsytys on aivan aiheellinen ja kirjastossa olemme yrittäneet kieltää tämän varaamisen. Älkää siis varatko tietokoneita tavaroillanne. Toki pieniä taukoja koneelta on pakko pitää, mutta ottakaa muutkin käyttäjät huomioon.

Toinen asiakas toivoi, että tietokoneluokkaan voisi mennä työskentelemään silloinkin, kun siellä järjestetään opetusta. Yliopistossa on yleisenä käytäntönä, että opetustila on opetuksen aikana varattu vain siihen osallistuville. Koska kirjaston opetustilat ovat ruuhkaisimpina aikoina miltei jatkuvasti käytössä, ja opetusta niissä järjestävät myös muut kuin kirjasto, olemme lisänneet uusia työasemia kirjaston avotiloihin. Luokkien varaustilanteen voi aina tarkistaa oven viikkolukujärjestyksestä.

Interiööri

Eräs valitus koski kirjaston sisätilojen ulkonäköä. Kirjastossa on kuulemma rumaa ja vanhat keltaiset kalusteet. Sisäilmakin kuulemma on homeisen haiseva.

Kirjastolla on jo ikää ja se paikoin näkyykin. Keltainen on ollut kirjaston väri aina nykyisen kirjastorakennuksen perustamisvuodesta 1974 saakka, ja kyllähän se kirkas keltaisuus alkaa jo neljässäkymmenessä vuodessa hieman himmentyä. Hometta sen sijaan kirjastossa ei ole eivätkä viimeiset mittaukset ole siitä viitteitä löytäneet. Tuuletus on kirjastossa päällä aina aukioloaikoina, joten ilma kiertää jatkuvasti. Ilmanlaatua myös tarkkaillaan vähän väliä.

Sisätiloihin ja ajan patinaan on tulossa muutos lähivuosina, kun kirjastossa aloitetaan peruskorjaus. Tätä ennen emme luultavasti suuria muutoksia sisustuksessa toteuta. Onneksi sentään lukuisat opiskelijat piristävät kirjastoa ja kaunistavat sisätilojamme vuodesta toiseen.

E-kirjojen käyttö

Monet opiskelijat käyttävät e-kirjoja jo täysin sujuvasti. Aina ei e-kirjojen lukeminen suju kuitenkaan ilman kiroilua. Erästä asiakasta risoo erityisesti Dawsoneran e-kirjapalvelu, ja hän miettiikin, miksei palvelun kirjoja saa luettavaksi Adoben tuotteilla.

Myös kirjasto on sitä mieltä, että e-kirjojen käyttö tulisi olla mahdollisimman helppoa. Kirjasto haluaa tarjota asiakkaille vaivattoman pääsyn tietoon ja kehitämme jatkuvasti tiedon saatavuuteen liittyviä seikkoja. E-kirjojen kanssa kätemme ovat silti monesti sidotut, koska kustantajilla ja välittäjillä on omat alustansa, joilla heidän e-kirjojaan voi käyttää.

Valitettavasti kirjasto ei voi päättää, millä ohjelmalla tai alustalla e-kirjaa voi lukea. Kustantajat määrittelevät myös kirjojen käyttöoikeudet eli esimerkiksi sen, kuinka monta lukijaa voi samaan aikaan lukea kirjaa. Toiveemme on, että e-kirjojen lukeminen helpottuisi jatkuvasti, muuttuisi käyttäjäystävällisemmäksi eikä olisi sidottu vain tiettyihin ohjelmiin.

Tästäkin asiasta on hyvä saada käyttökokemuksia ja palautteita teiltä asiakkailta. Olemme jatkuvasti suoraan yhteydessä kustantajiin ja välittäjiin, myös Dawsoneraan päin, joten välitämme palautteen heille.

Arto Ikonen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti