25.1.2013

Kurssikirjaston tiloihin opiskelijaruokala

Jyväskylän yliopiston tilapalvelut on vahvistanut 24.1.2013 pitämässään tiedotustilaisuudessa, että remonttiin menevän opiskelijaruokala Lozzin väistötilana toimii pääkirjaston 1. kerroksen kurssikirjasto sekä sen yhteydessä olevat varastotilat.Opiskelijaravintolan myötä kirjaston päivittäinen kävijämäärä moninkertaistuu, minkä vuoksi kirjastolle rakennetaan uusia wc- ja naulakkotiloja. Myös ilmastoinnin tehostamisen sekä ruokalan toimintaan liittyvän logistiikan, kuten jätehuollon, suunnittelu on aloitettu. Uuden ruokalan seiniin asennetaan äänieristys, jotta kirjastossa säilyisi mahdollisuus työskennellä rauhassa.

Tilapalveluiden tavoitteena on, että uusi opiskelijaruokala aloittaa toimintansa uuden lukuvuoden kynnyksellä, elokuussa 2013. Tämä tarkoittaa, että kurssikirjaston tulee olla tyhjä huhti-toukokuussa 2013. Tilapalveluiden mukaan kyseessä on väliaikainen ratkaisu, mutta ruokalatoiminnan kokonaiskestoa ei vielä tiedetä.

Painettuja kokoelmia karsitaan
Karsittua aineistoa löytyy mm. kirjaston
suosituista kirjadyykkauksista.
Kuvassa dyykkausta vuodelta 2012. 

Ruokalan tulo aiheuttaa mittavia muutoksia kurssikirjastoon.
Kurssikirjastolle suunnitellaan uutta sijoituspaikkaa parhaillaan. Kirjasto hankkii edelleenkin kaikki mahdolliset kurssivaatimuksissa olevat kirjat e-versiona, jos sellainen on saatavilla. Tulevaa remonttia ajatellen on kokoelmia myös karsittava. Ensimmäiseksi poistetaan ne kurssikirjat, jotka eivät ole enää kurssivaatimuksissa. 

Kokoelmien siirrot aiheuttavat muutoksia ja kokoelmien supistamista myös kirjaston toisen ja kolmannen kerroksen sekä varastokokoelmien osalta.

Ruokalan rakentaminen kirjastoon edellyttää myös Fennica-vapaakappalekokoelman siirtämistä joko kokonaan tai osittain nykyisestä paikastaan. Vapaakappaleaineiston uutta sijoituspaikkaa ei vielä tiedetä.

Kohti peruskorjausta

Kokoelmien uudelleenjärjestely tukee kirjastorakennuksen lähivuosina käynnistyvää peruskorjausta, joka edellyttää kirjaston toimintojen siirtymistä muualle. Peruskorjauksen tarkkaa aloitusajankohtaa ei vielä tiedetä.
Kirjaston johtaja Kimmo Tuominen korostaa, että tilamuutoksista huolimatta kirjaston ensisijaisena tavoitteena on huolehtia siitä, että kirjaston tasokkaat palvelut säilyvät ja että sekä opiskelijoilla ja henkilökunnalla on jatkossakin käytössään työnsä kannalta tarkoituksenmukainen aineisto.

Kirjasto tiedottaa kevään mittaan muutostöiden etenemisestä ja vaikutuksista kirjaston palveluihin. Otamme mielellämme vastaan asiakkaidemme kysymyksiä ja kommentteja.

10.1.2013

Tutkimussuunnitelmasta väitöskirjaksi: kirjaston koulutukset tukevat jatko-opiskelijaa

Kolmesta pienestä porsaasta kertovassa laulussa kerrotaan, kuinka pahaa sutta pelänneistä possuista ”kolmas, ketterä, teki mökin kivestä. Eipäs kukaan ollut niin järkevä kuin tää kolmas tekijä.” Heinistä ja lehvistä mökkinsä rakentaneiden possujen kohtalo oli toisenlainen.

Myös väitöskirjan tekeminen on rakennusprojekti. Tukevaan kivijalkaan, kuten systemaattiseen tiedonhankintaan, kannattaa panostaa. Jyväskylän yliopiston kirjaston koulutukset ovat jatko-opiskelijan tukena, kun tämä pohtii, mikä olisi hyvä tutkimusaihe, mitä siitä jo tiedetään ja millaisilla menetelmillä siihen liittyvää tietoa voi saada.
Tutkijankammiosta on astuttava rohkeasti ulos. Tutkimustyö ei ole yksinäistä puurtamista.
Niille, joiden maisteriopinnoista on jo vierähtänyt aikaa, soveltuu Tauon jälkeen tutkijaksi -koulutus, jossa tiedonhankintataitoja voi päivittää.

Väitöskirjastarteissa voi jatkaa eri alojen tiedonlähteisiin, tietokantoihin ja tiedelehtien verkkokäyttöön perehtymistä. Koulutusta täydentävät uudistuneet tiedonhankinnan verkkosivut. Kirjaston tietoasiantuntijoilta voi myös varata henkilökohtaisia ohjausaikoja.
Väitöskirjan käsikirjoitusta kannattaa alkaa kirjoittaa heti, vaikka teksti ehtiikin muuttua montaa kertaa. 
Kirjallisuusviitteiden sekamelskaa voi hallita RefWorks-viitteidenhallintaohjelmalla. Jos suunnittelet väitöskirjan julkaisemista yliopiston omissa julkaisusarjoissa, on suositeltavaa ottaa käyttöön valmis Word-mallipohja, jossa kaikki tarvittavat asettelut ovat valmiina. Kirjasto ja IT-palvelut ovat yhdistäneet voimansa yhteisissä Väitöskirja kuosiin -koulutuksissa.

Kuva: Tarja Vänskä-Kauhanen
Artikkeleitaan työstäessään jatko-opiskelijan kannattaa osallistua Tutkimus näkyviin - viittaukset nousuun -koulutukseen. Koulutuksessa perehdytään tieteen avoimuuteen tähtäävään Open Access -ajatteluun ja kerrotaan, miten julkaisun näkyvyyttä  –  ja todennäköisyyttä tulla viitatuksi – voi parantaa artikkeleiden rinnakkaistallennuksella.
Rinnakkaistallentaminen on useimmiten luvallista ja Jyväskylän yliopistossa myös erityisen vaivatonta. 
Oman julkaisutoiminnan vaikuttavuuteen perehtymistä ja vaikuttavuuden arvioinnin työkaluihin tutustumista voi jatkaa Tunnista tutkimusansiosi –koulutuksessa.

Suurin osa Jyväskylän yliopistossa väittelevistä julkaisee väitöskirjansa yliopistosarjoissa, joiden tuotannosta vastaa kirjaston julkaisuyksikkö. Väitöskirjan julkaiseminen JY:n sarjoissa -koulutuksessa kerrotaan, miten julkaisuprosessi sujuu vaivatta ja miten väitöskirjan ulkoasun saa helposti julkaisusarjan vaatimusten mukaiseksi.

Kirjaston koulutukset ovat maksuttomia. Kirjasto järjestää tilauksesta myös räätälöityjä koulutuksia esimerkiksi tutkimusryhmille ja laitoksille. Kirjaston koulutukset ovat osa Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun jatko-opinto-ohjelmaa. 

Tutustu ja ilmoittaudu koulutuksiin!

Sini Tuikka
Kirjoittaja on jatko-opiskelija ja työskentelee julkaisuamanuenssina kirjaston julkaisuyksikössä