27.4.2015

Kirjojen kierrätystä

Kirjadyykkausta v. 2015.
Jyväskylän yliopiston kirjaston yksi suosituimmista tapahtumista on vuosittain järjestettävä dyykkauspäivä. Tällöin varastoista roudataan kokoelmista poistettua kirjallisuutta kaiken kansan saataville ilmaiseksi ja kotiin vietäväksi. Jotkut kirjoista päätyvät myös myyntiin muutamilla euroilla. Edelleen iso osa poistokirjoista lähetetään Varastokirjastoon Kuopioon, josta niitä voi tilata JYKDOKin kautta.

Kuten kierrätyksestä usein, myös kirjadyykkauksesta hyötyy moni taho. Opiskelijat saavat vanhoja kurssikirjoja, tutkijat löytävät tutkimuskirjallisuutta ja bibliofiilit törmäävät yllättäviinkin harvinaisuuksiin. Viime vuosina dyykkaajissa on näkynyt enemmän myös askartelusta ja käsitöistä kiinnostuneita henkilöitä, kuten skräppääjiä, jotka etsivät uusiotaiteelleen materiaalia. Ne kirjat, jotka eivät löydä ottajaansa kirjavasta dyykkausjoukosta, päätyvät hyötykäyttöön lämmityshakkeeksi.

On hyvä muistaa, että myös dyykkausta edeltävä kokoelmatyö eli kirjastossa jatkuvasti käynnissä oleva kokoelmien evaluointi, karsiminen ja uuden hankkiminen hyödyttää asiakkaita. Kokoelmia kehittämällä kirjasto pystyy vastaamaan paremmin asiakkaiden, opetuksen ja tiedeyhteisön tarpeisiin. Kokoelmien karsiminen antaa tilaa tarpeellisemmalle aineistolle ja helpottaa oleellisen aineiston organisoimista. Samalla paranee aineiston löydettävyys sekä hyllyistä että tietokannasta, kun vähemmän käytetty aineisto on saatu siivottua pois edestä.

Vähäiselle käytölle jäänyt kirja tai vanhempi painos ei tietenkään ole turha tai arvoton. Kirja, joka ei ole kiinnostanut opiskelijoita tai tutkijoita viime vuosikymmenien aikana, voi olla jollekin toiselle harrastuksen tai muun mielenkiinnon takia mieluinen löytö. Monet sellaiset kirjat, joita ei ole lainattu, löytävät ottajansa heti, kun ne tuodaan esille ja jaettavaksi ilmaiseksi.

Kirjasto on myös harjoittanut hyväntekeväisyyttä ja lahjoittanut kirjoja muun muassa kouluihin, päiväkoteihin ja sairaaloihin.

Vuoroin vieraissa

Dyykkauspäivän kaltainen kirjojen kierrätys ei ole ainoaa kierrätystä, jota kirjaston kokoelmien parissa tapahtuu.

Viimeisen viiden vuoden aikana on Jyväskylän yliopistosta lakkautettu useampikin laitoskirjasto, joiden kokoelmista parhaat palat on siirretty pääkirjastolle asiakkaiden käyttöön. Parhaimmillaan sama kirja on saattanut vuosien aikana olla useammassa eri kokoelmassa laitos-, kampus- ja pääkirjastossa. Pääasia on, että se tavoittaa asiakkaat ja pääsee käyttöön.

Kirjoja kiertää meille myös yliopiston ulkopuolisilta tahoilta. Silloin tällöin kirjastolta kysytään asiantuntija-apua, kun jotain kokoelmaa on tarkoitus karsia tai poistaa se kokonaan. Tällöin kirjasto käy evaluoimassa aineistoa ja yleensä tarjoaa isolle osalle kirjoista uuden kodin. Näin on käynyt lähiaikoina Jyväskylän seurakunnan ja Keski-Suomen liiton kokoelmien kanssa. Esimerkiksi kirjastomme vapaakappalekokoelmaan olemme saaneet näistä kokoelmista monia sellaisia teoksia, jotka sieltä ovat aiemmin puuttuneet tai jotka ovat olleet huonokuntoisia.

Kirjoista taidetta

Outi Markkanen: Rukousmylly (2010)
Kirjojen kierrätystä ei tapahdu vain omistajien kesken tai kokoelmasta toiseen siirtämällä. Monet käsitöitä taitavat tahot muokkaavat kirjoista jotain aivan muuta ja uutta. Meiltä poistettuja kirjoja on lähtenyt muun muassa kuvataidetunneille ja taiteilijoiden matkaan tuunattavaksi.

Seuraavassa Yläkaupungin yössä kirjastossa syntyy taas uusia luomuksia, joihin lahjoittamamme kirjat taipuvat.

Hanna Brotkin: Table of Contents (2013)

Kirjan uusi elämä -työpaja Yläkaupungin yössä 16.5. klo 15-18, kirjamateriaalin lahjoittaa yliopiston kirjasto, työpajan ohjaamisesta vastaa Taitokeskus/Jyväskylän käsityökoulu / Taito Keski-Suomi ry Aivia


Arto Ikonen