20.6.2016

JYXissä 3000 artikkelin raja rikki

Jyväskylän yliopiston avoimeen julkaisuarkisto JYX:iin on tallennettu nyt jo 3000 artikkelia. Lukuun sisältyvät sekä lehti- että kokoomateosartikkelit.


- Näyttää siltä, että yliopistomme tutkijat ovat huomanneet rinnakkaistallentamisen vaivattomuuden ja edut, sillä viimeiset tuhat artikkelia on rinnakkaistallennettu varsin lyhyen ajan sisällä. Kannustamme jatkamaan tätä hyvään vauhtiin päässyttä työtä tieteen avoimuuden lisäämiseksi yliopistossamme, toteaa avoimesta julkaisemisesta vastaava informaatikko Irene Ylönen kirjaston julkaisuyksiköstä.

3000. artikkeli on varhaiskasvatuksen tohtorikoulutettava Sanna Moilasen ja kollegoiden artikkeli Mothers’ non-standard working and childcare-related challenges: A comparison between lone and coupled mothers, joka ilmestyi Emeraldin kustantamassa International Journal of Sociology and Social Policy -lehdessä.

Artikkeli on rinnakkaistallennettu ns. green open access -mallin mukaisesti tallentamalla artikkelin lopullinen käsikirjoitus (post print, final draft) JYX-julkaisuarkistoon. Kustantaja ei ollut määritellyt  viiverajoitusta (embargo), joten artikkelin sai rinnakkaistallentaa avoimeen verkkokäyttöön heti lehden ilmestymisestä alkaen.

"Artikkelimme rinnakkaistallennus sujui omalta kohdaltani vaivattomasti ja helposti, koska tallennuksen voi tehdä Jyväskylän yliopiston kirjastoon verkkolomakkeella. Lomakkeen yksinkertaisuus ja hyvät ohjeet tekivät tallennuksesta nopeaa", Sanna Moilanen kuvailee.

Äidin epätyypillinen työaika haastaa hoitojärjestelmää


Sanna Moilanen
Sanna Moilanen tekee väitöskirjaansa Suomen Akatemian rahoittamassa ja jo nyt päättyneessä Perheet 24/7 -tutkimusprojektissa. Projektin tutkimustuloksia on esitelty avoimissa seminaareissa ja julkaistu projektin verkkosivuilla.

"Jyväskylän yliopistossa tutkimusta tekevänä minulla on loistava mahdollisuus edistää avointa tiedettä ja tutkimusta tallentamalla tutkimukseni yliopistomme julkaisuarkistoon, joka on maksuton ja avoin kaikille", Moilanen tiivistää.

Moilasen väitöskirja käsittelee yksinhuoltajaäitien epätyypillisinä aikoina tehtävän työn (esim. ilta-, yö- ja viikonlopputyö) ja perhe-elämän yhteensovittamista Suomessa, Alankomaissa ja Isossa-Britanniassa. Työtä ohjaavat professori Marja-Leena Laakso ja tutkijatohtori Eija Sevón Jyväskylän yliopistosta sekä lehtori Vanessa May Manchesterin yliopistosta.

Tutkimus tuo esiin lastenhoidolliset ongelmat sekä työhön liittyvien aikapaineiden ja kuormittavuuden mutta myös työn myönteisten merkitysten heijastumisen perheen arkeen ja lasten hyvinvointiin.

JYXiin nyt rinnakkaistallennetussa artikkelissa vertaillaan työssäkäyvien yksinhuoltajaäitien ja kaksivanhempaisten perheiden äitien kokemuksia lastenhoitoon liittyvistä ongelmista em. kolmessa tutkimusmaassa. Tulokset olivat samansuuntaisia kaikissa maissa: yksinhuoltajaäidit kokivat kaksivanhempaisten perheiden äitejä useammin lastenhoito-ongelmia. Lisäksi tutkimus osoitti, että epätyypillistä työaikaa tekevät äidit, olipa kyse yksinhuoltaja- tai kaksivanhempaisesta perheestä, kokivat lastenhoidon järjestämisen ongelmallisemmaksi.


Yliopiston open access -sivusto uudistuu syksyllä 2016

Tulevan syksyn aikana uudistuva yliopiston open access -sivusto tarjoaa jatkossakin ajantasaisen tietopaketin kaikesta tarvittavasta avoimeen tieteeseen ja rinnakkaistallentamiseen liittyvästä.

Yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon JYXiin (rinnakkais)tallentaminen on ilmaista ja helppoa. Kirjoittajamaksuja ei ole ja kustantajalupien tarkastamisesta huolehtii Jyväskylän yliopistossa kirjasto.


Sanna Moilasen ja kollegoiden artikkeli on maksuttomasti luettavissa avoimessa JYX-julkaisuarkistossa.

Viittaaminen artikkeliin:

Moilanen, S., May, V., Räikkönen, E., Sevón, E., & Laakso, M.-L. (2016). Mothers’ non-standard working and childcare-related challenge: A comparison between lone and coupled mothers. International Journal of Sociology and Social Policy, 36 (1/2), 36-52. doi:10.1108/IJSSP-11-2014-0094

Sini Tuikka

7.6.2016

PDA-hankinta: kirjoja lukijoiden tarpeisiin

Onko joku seuraavista kirjoista sinulle tuttu?


Olet saattanut löytää kiinnostavan kirjan JYKDOKista, käyttänyt sitä opiskelussasi tai tutkimuksessasi ja samalla tullut hankkineeksi sen kirjastomme kokoelmiin.

Jyväskylän yliopiston kirjasto on jo parin vuoden ajan hyödyntänyt hankinnassaan PDA-toimintoa (Patron Driven Acquisition).  Tämä tarkoittaa, että JYKDOKissa on linkkejä sellaisiin välittäjän kokoelmista valikoituihin e-kirjoihin, joita ei ole etukäteen ostettu kokoelmiimme.

Yliopiston henkilökunta ja opiskelijat pääsevät lukemaan näitä kirjoja, ja jos niitä käytetään tarpeeksi ne ostautuvat kokoelmiimme automaattisesti. Tämän jälkeen ne ovat myös jatkossa käytettävissä


Tällä hetkellä PDA-kirjalistoja on tarjolla aineistonvälittäjä EBSCOn laajassa EBSCO eBook Collection e-kirjastossa. PDA:n kautta kokoelmiimme päätyvät kirjat ovat normaalisti vain yhden yhtäaikaisen lukijan käytettävissä. Tällainen yhden käyttäjän sopimus on halvin tarjolla olevista, ja uskomme, että se useimmissa tapauksissa myös riittää.

Ainakin osa kirjoista pystytään tarvittaessa hankkimaan myös suuremmalle tai rajoittamattomalle käyttäjäjoukolle. Jos joku tällaisista yhden käyttäjän kirjoista vaikuttaa sopivalta esimerkiksi kurssikirjaksi, kannattaa siitä olla yhteydessä kirjaston hankintaan.

Ajankohtaisia täsmähankintoja

PDA-kirjalistojen kautta voisi laittaa tarjolle tuhansia kirjoja, mutta kirjasto on toistaiseksi päättänyt koota itse pienempiä listoja. Valinnan tekevät kirjaston informaatikot omilla vastuutieteenaloillaan. Näin vältetään JYKDOKin täyttäminen kirjoilla, joilla on vähäinen mahdollisuus tulla luetuksi.

Kirjojen tieteellistä merkittävyyttä ja hinta-laatusuhdetta voidaan myös arvioida PDA-listoja tehdessä, ja lisäksi hyvin kalliit kirjat voidaan jättää perinteisen hankinnan kautta ostettavaksi.

Informaatikkojen valitsemia listoja verrataan vielä ennen JYKDOKiin siirtämistä kirjaston aiempiin kokoelmiin. Näin vältetään päällekkäisyydet painettujen kokoelmien ja muiden e-kirjakokoelmien kanssa.

Aktiivisia PDA-listoja on tällä hetkellä kahdeksan kappaletta:

  • bio- ja ympäristötieteet,
  • historia,
  • tietojenkäsittelytieteet ja tietotekniikka,
  • kasvatustieteet,
  • liikunta- ja terveystieteet,
  • kauppa- ja taloustieteet,
  • viestintätieteet sekä
  • matematiikka ja tilastotiede.

Kirjoja on listojen kautta toistaiseksi ostautunut 291 nimekettä. EBSCOn oman tieteenalaluokittelun mukaan kolme eniten hankituksi tullutta alaa ovat kasvatustieteet, kauppa- ja taloustieteet sekä tietojenkäsittelytieteet.


Itse kokoamaltani tietojenkäsittelytieteiden ja tietotekniikan listalta on ostautunut yhteensä 67 kirjaa. Yritin jakaa nämä karkeasti eri tutkimusaiheisiin, ja havaitsin että kirjat edustavat laajasti erilaisia tutkimusaiheita.

Huomattavaa on kuitenkin se, että suuri osa ostautuneista kirjoista käsittelee tietoturvaa tai kyberturvallisuutta. Kyseessä on aihe, joka on noussut tiedekunnassa esiin uutena tutkimus- ja opetusalana. Tämä onkin luonut tarpeen aihetta käsitteleville uusille tieteellisille kirjoille, joihin nämä PDA-listalta ostautuneet kirjat ovat toivottavasti vastanneet.
PDA-hankinta on erinomainen tapa täydentää kokoelmia ja saada hankittua kätevästi kirjoja, joille on sillä hetkellä tarvetta. Hankittujen e-kirjojen käyttöä seurataan, kuten muunkin aineiston tapauksessa. Ostautuneet kirjat pitää myös kuvailla siten, että mahdollisimman moni muukin JYKDOKin käyttäjä löytää ne.

Valitsemalla kirjat erikseen PDA-listoille voidaan varmistaa, että kirjat vastaavat yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden tarpeisiin. Lopullisen valinnan tekevät kuitenkin ihmiset, jotka kirjaa tarvitsevat. Tämä on PDA:n hienous!

Matti Rajahonka

Lisätietoja
JY kirjasto / Tietopalvelut: jykneuvonta@library.jyu.fi
Hankinta / Annika Puruskainen-Jalkanen