22.10.2013

Ikkuna itään kirjaston sanomalehtiarkistoista

Pravdan kuvitusta v. 1949. KUVA: Lehden arkisto
Jyväskylän yliopiston tutkijoilla on jo vuoden päivät ollut käytössään laaja arkisto neuvostoliittolaisia ja venäläisiä sanomalehtiä. Lehdet ovat digitoituja näköispainoksia Neuvostoliiton tärkeimmistä lehdistä, joukossa mm. Pravda, Izvestija ja Literaturnaya Gazeta. Arkistot hyödyttävät tutkijoita ja opiskelijoita sekä päälähteinä että täydentävinä aikalaislähteinä.
Neuvostoliiton aikana Izvestijan tarkoitus oli toimia ison levikin sanomalehtenä Pravdan toimiessa Neuvostoliiton kommunistisen puolueen virallisena äänitorvena. Näiden kahden lehden avulla saa hyvän kokonaiskuvan virallisen Neuvostoliiton kehityksestä ja kehittämisestä vallankumouksesta aina Neuvostoliiton romahdukseen saakka.

Lehtien joukossa on myös pari 1950-luvulla perustettua julkaisua. Englanninkielinen International Affairs avaa ainutlaatuisen näkökulman maailman tapahtumiin Kremlin silmin. Lehti on käännetty Venäjän ulkoministeriön julkaisemasta Mezhdunarodnaia zhizn –lehdestä.
Stalin ja Gorki. KUVA: Literaturnaja gazetan arkisto
Valtalehdistön lisäksi käytössämme on myös kulttuurilehtiä. Maksim Gorkin tuella vuonna 1929 perustettu Literaturnaia gazeta oli kirjallisuuslehti, joka taitavan kielenkäytön ja huumorin turvin pyrki venyttämään sensuurin rajoja. Lehti toimi samalla yleisenä kulttuurilehtenä, joka käsitteli laajasti taiteen ja kulttuurin asioita myös kirjallisuuden ulkopuolelta.

Käytännölliset arkistot

Lehtien digitoinnin ja käyttöön saattamisen takana on amerikkalainen East View, jonka alustalla lehdet ovat käytössä. Digitointi lisää lehtien käytettävyyttä huomattavasti painettuihin arkistoihin verrattuna mahdollistaen mm. kokotekstihaun, ristiinhaun eri lehdistä, kopioinnin, tallennuksen ja tulostamisen.  Haku lehdistä onnistuu sekä kyrillisissä aakkosilla että translitteroituna. Näköispainokset antavat mahdollisuuden myös valokuvien ja mainosten tutkimiseen.
KUVA: Izvestijan arkisto

East View’n aineistot on digitoitu mikrofilmeiltä, joten paikoin PDF:t saattavat olla hieman tummia. Vielä toistaiseksi palvelusta puuttuu joidenkin lehtien yksittäisiä numeroita, mutta arkistoa täydennetään sitä mukaa, kun numeroita saadaan digitoitavaksi.

Näiden arvokkaiden arkistojen hankintaa harkittiin yhdessä historian ja etnologian laitoksen tutkijoiden kanssa, ja ne ovatkin jo löytäneet hyvin tiensä tutkimuksen lähteiksi ja tueksi.

Käytössämme olevat arkistojen aarteet:
Literaturnaja Gazetan etusivu 30.3.1939: KUVA: Lehden arkisto
Löydät lehdet Nelli-portaalin tietokantahausta, ja ne ovat käytössä yliopiston verkossa sekä etäkäyttönä yliopiston käyttäjätunnuksilla.

Lisätietoja:
Ulla Pesola, kirjasto
Simo Mikkonen, historian ja etnologian laitos

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti