27.3.2014

Keskitetty julkaisutietojen kirjaaminen (TUTKA)

Huhtikuusta alkaen kirjasto syöttää julkaisutiedot keskitetysti TUTKA-tutkimusrekisteriin. Tutkijat itse eivät enää vie julkaisujaan TUTKAan. Myös laitosten julkaisujen vastuuhenkilöiden tehtävät lakkaavat. Uudistuksen tavoitteena on helpottaa tutkijoiden arkea ja edistää julkaisujen avointa rinnakkaistallennusta.

Uudet julkaisut ilmoitetaan kirjastoon e-lomakkeella

Uusista julkaisuista ilmoitetaan kirjastoon e-lomakkeella. Yksinkertaisimmillaan riittää, että tutkija lähettää kirjastoon julkaisusta vain PDF-tiedoston (Publisher’s PDF). Näin, mikäli liitteen PDF sisältää julkaisun tarkat tiedot sekä JY-tekijöitä koskevat laitos- ja yhteistyötiedot

Vaihtoehtoisesti tutkija voi kirjoittaa lomakkeelle julkaisun tarkat tiedot.

Mikäli elektronista kustantajan versiota julkaisusta ei ole saatavissa, voi julkaisun skannata tarpeellisin osin ja lähettää kirjastoon skannatut sivut. Esim. kirja-/kokoomateosartikkeleista tarvitaan vähintään nimiösivu, nimiösivun takasivu ja sisällysluettelo.
 
Julkaisuja ja julkaisuja koskevia kysymyksiä voi lähettää myös osoitteeseen:


Minimitiedot, jotka kirjasto tarvitsee

Tutkijoita pyydetään kiinnittämän huomiota siihen, että liitteen PDF sisältää tarpeeksi tietoja. Kyetäkseen kirjaamaan julkaisut TUTKAan, kirjasto tarvitsee minimissään seuraavat tiedot:
  • Julkaisun tarkat lähdeviitetiedot
  • Jyväskylän yliopiston palveluksessa olevien tekijöiden laitos-, oppiaine- ja tutkimuslaitostiedot (Huom. julkaisun aikainen laitos ja oppiaine).
  • JY-tekijöiden yhteistyötiedot eli kansalliset ja/tai kansainväliset yhteistyökumppanit
Myös erityistä huolellisuutta toivotaan etenkin konferenssijulkaisujen ilmoittamisen suhteen. 

Muista myös final draft -versio

Kustantajan PDF-version lisäksi mukaan tulisi liittää myös julkaisun ns. final draft -versio. Eli viimeinen tekijältä kustantajalle lähtenyt vertaisarvioinnin jo läpikäynyt ja korjattu versio, jossa täysin lopullinen taittotyö ei kuitenkaan vielä näy. Tämä tarvitaan avointa rinnakkaistallentamista varten.

Paitsi helpottaa tutkijoiden arkea, keskitetyn kirjaamisen tavoitteena on lisätä yliopiston avoimen rinnakkaistallentamisen aktiivisuutta. Toisin sanoen parantaa tutkimuksen näkyvyyttä.

Tutkimustiedon avoin saatavuus on yliopiston strategiaan kirjattu tavoite. Avointa rinnakkaistallentamista edellytetään aina, kun se kustantajalupien puitteissa on mahdollista. (Kirjasto tarkastaa kustantajaluvat, tutkijoiden itsensä ei tarvitse.)

Artikkelien avoin rinnakkaistallentaminen JYX-julkaisuarkistoon on helpoin tapa toteuttaa avointa julkaisemista. Se on myös maksutonta ja lisää tutkitusti todennäköisyyttä tulla viitatuksi. 
Muista siis liittää julkaisujen ilmoitusvaiheessa mukaan myös tämä tiedosto.

Ota tavaksi ilmoittaa heti

Tutkijoiden toivotaan ilmoittavan julkaisuistaan heti niiden ilmestyttyä tai jo ns. submittaus-vaiheessa. Tämä on olennaista loppuvuoden ruuhkan estämiseksi. Kirjasto pyrkii hyödyntämään tallentamisessa erilaisten tietokantojan (esim. Web of Science ja Scopus) uutuusseurantaa ja kirjaamaan tietoja jo ennalta. Tutkija on kuitenkin edelleen itse vastuussa siitä, että kaikki hänen Jyväskylän yliopiston nimissä tehdyt julkaisunsa tulevat kirjatuiksi TUTKAan.

Julkaisutietojen kirjauksen keskittäminen ei vaikuta muihin TUTKAn osioihin. Laitosten TUTKA-pääkäyttäjien tehtävät (esim. laitoksen käyttäjätietojen hallinta, yhdyshenkilönä toimiminen) säilyvät ennallaan.

Informaatikko / TUTKA-kirjaukset

Lomakkeet: 


 
 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti