6.11.2012

”Tieto on uusi öljy” – avoimella tiedolla parempi Eurooppa

Euroopan unioni haluaa lisätä Euroopan kilpailukykyä ja innovaatiovalmiuksia. Komission mielestä tutkimustulosten avoin saatavuus lisää osaamista, veronmaksajien oikeuksia ja yritysten merkittäviä läpimurtoja.  Komission varapuheenjohtaja Neelie Kroesin sanoin: ”Tieto on uusi öljy.” (ks. Komission lehdistötiedote 17.7.2012).

Komission mukaan kysymys ei enää ole siitä, ”jos” avoin tallentaminen tulee, vaan siitä, miten se toteutetaan (Kroes, 2012;  ks. myös Burh, 2012). Komission tuore tutkimus- ja innovaatiorahoituksen ohjelma, Horizon 2020, asettaa merkittävät tavoitteet jäsenmaiden tutkimuksen avoimuuden lisäämiseksi. Komission tavoitteet ovat: 
  •         100 %:n avoimuus Horizon 2020 -ohjelmasta rahoitetulle tutkimukselle (vuoteen 2014)
  •          60 %:n avoimuus kaikelle julkisin varoin tuotetulle tutkimukselle (vuoteen 2016 mennessä)
Komissio suosittaa myös, että jäsenmailla tulisi vuoteen 2014 mennessä olla kansallinen linjaus siitä, miten se aikoo avoimen tallentamisen toteuttaa. Esim. Tanskassa ja Iso-Britanniassa kansallinen linjaus jo on ja Tanska pyrkii jopa avoimen tallentamisen mallimaaksi (Holopainen et al. 2012).

Komissio aikoo kokeilla myös julkisrahoitteisessa tutkimuksessa syntyvän tutkimusdatan avointa julkaisemista.

EU:n nyt meneillään olevan tutkimuksen puiteohjelman eli ns. 7. puiteohjelman osuus kaikesta Suomen tutkimusrahoituksesta on pieni  (ks. Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa). EU on kuitenkin merkittävä rahoittaja koko Euroopan tasolla. Myös Jyväskylän yliopistossa tehdään EU:n rahoittamaa tutkimusta.

Kirjasto/JYX-julkaisuarkisto

Lähteet:

Avoimesti julkaistavat tieteelliset tutkimustulokset lisäävät innovointivalmiuksia Euroopassa (Komission lehdistötiedote, Bryssel 17. heinäkuuta 2012) 
The Challenge of Open Access/Neelie Kroes, Vice-President of the European Commission responsible for the Digital Agenda (Speech/10/716)
EU Policies for Open Access/Carl-Christian Burh, European Commission
Horizon 2020 : The EU Framework Programme for Research and Innovation 2014-2020
Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa (2012). Tekes
Tanska pyrkii avoimen julkaisemisen mallimaaksi/Holopainen et al. 2012 (Signum 4:2012)



Ei kommentteja:

Lähetä kommentti