27.4.2012

Open Access -kysely : Asenne avoimuutta kohtaan hyvä mutta tietoa tarvitaan


Jyväskylän yliopiston tutkijoita on vuoden 2011 alusta asti kehotettu rinnakkaistallentamaan tieteellisten artikkeliensa ns. final draft -versiot TUTKA-julkaisurekisterin kautta yliopiston avoimeen julkaisuarkisto JYXiin aina, kun se artikkelien alkuperäisen kustantajan mukaan on sallittua.  Tavoitteena on parantaa tutkimuksen näkyvyyttä, saatavuutta ja vaikuttavuutta.


Vuoden 2011 aikana avoimeen JYX-arkistoon tallennettiin kehotuksesta huolimatta vain noin 200 artikkelia. Tuli tarpeen selvittää, miten asiaan tutkijoiden keskuudessa yleensäkin suhtaudutaan. Kirjasto järjesti asiasta kyselyn.

Yhteenveto kyselyn tuloksista

Open Access -pyrkimyksiin suhtaudutaan tutkijoiden keskuudessa hyvin positiivisesti.  92,5 % vastaajista oli sitä mieltä, että tutkimuksen avoimuus on joko melko tärkeää tai hyvin tärkeää. Lähes yhtä moni (82 %) kannatti myös yliopistojen omia avoimia julkaisuarkistoja. 

OA-ajattelun toteutus omassa toiminnassa ei tosin yllä yhtä hyviin lukemiin. 
OA-lehdissä pyrkii kyllä julkaisemaan noin kolmannes vastaajista, mutta vain joka viides on rinnakkaistallentanut julkaisujaan yliopiston omaan avoimeen arkistoon. Noin neljännes vastaajista, 27 %, ei edes tuntenut JYX-arkistoa. Osa vastaajista kertoi JYXin sijaan käyttävänsä oman tieteenalan avointa arkistoa tai muuta avointa väylää. Tallentaminen tieteenalan omaan avoimeen arkistoon onkin riittävä toimenpide. Erillistä JYX-tallennusta ei tällöin välttämättä tarvita.

Suurimpia syitä siihen, miksi avointa tallentamista ei oltu toteutettu olivat: 1) Ei tiedetty, miten tulee toimia, 2) Epävarmuus lupiin liittyvissä asioissa, 3) Luulo siitä, että avoin tallentaminen olisi maksullista, 4) TUTKA-tallennusprosessin monimutkaisuus. Lisäksi yksinkertaisesti se, ettei sopivaa aineistoa vielä ollut. Tämä selittyy nuorten vastaajien suurella määrällä.

Koska ns. avoin rinnakkaistallentaminen perustuu final draft -tekijäversioiden käyttöön, kysyttiin tutkijoilta myös, onko heillä tapana säilyttää tämä versio. Ilahduttavat 92,6 % vastaajista kertoi säilyttävänsä tuon jo korjatun, mutta lopullista viimeistelyä vailla olevan version. 76,8 % vastaajista olisi myös suostuvainen tallentamaan final draft -version avoimeen arkistoon –  ehdolla, että julkaisulupa on heidän puolestaan tarkistettu. Eli Jyväskylän yliopistossa rinnakkaistallentamisluvan tarkistaa/hankkii kirjasto. Tutkijan itsensä ei odoteta sitä tekevän. 

Yleisimmät huolet – ja niiden oikaisut

Avoimissa kommenteissa esiin nousi neljä  huolta ylitse muiden:
1) Ei ole luvallista : Hyvin usein on
2) Lupien kysyminen on työlästä : Kirjasto huolehtii, tutkijan ei tarvitse
3) On maksullista : Ei maksa tutkijalle mitään
4) On aikaa vievää : Tiedoston lisääminen vie vain pari minuuttia

Johtopäätökset

Johtopäätöksenä kyselyn tuloksista voidaan sanoa, että kaikenlainen lisätiedotus OA-asioista on tarpeen. Myös tallennusprosesseja tulee selkiyttää. Etenkin lupa-asioista kannattaa korostaa, että tutkijan itsensä ei tarvitse lupia tarkistaa. Kirjasto huolehtii tarkistustoimenpiteistä. Rinnakkaistallentaminen ei myöskään ole maksullista. Riittää, että tutkija tallentaa artikkelin final draft -version TUTKAan. Siinä kaikki. 

Kyselyyn vastasi 211 henkilöä. 

Lue koko raportti.
Open Access Survey : the results

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

---------------------------------------------------------

Open Access Survey : Summary

The University of Jyväskylä aims to be an institution advancing free scholarly information. To support this the Rector has recommended researchers, starting from the beginning of 2011, to save the final draft (aka post-print) files of their research articles in TUTKA at the same time when recording the relating data. 
By the end of the year 2011 was seen that only 200 articles had been posted. It became necessary to find out what researchers generally think about the Open Access issues.
Results

All in all, striving for Open Access is received very positively among the researchers. 92.5 % of the respondents considered that openness of research is either quite important or very important. Almost as many were also in favour of universities’ own open access archives. 

OA thinking is not, however, as strongly reflected in researchers’ own publishing activity. A third of the respondents did aim at publishing in OA journals. But only a fifth had parallel published their own publications in the university’s open repository JYX. About a quarter, 27 %, of the respondents did not know of the JYX archive at all. Nearly one third, 29 %, said they do archive their publications in an OA archive, but used an archive of their own field of science or some other means of open publishing. 
Reasons for not carry out OA

The main reasons for researches for not having carried out open access archiving were:
1) Did not know how to act, 2) Uncertainty about the permissions, 3) Belief that open access archiving is always subject to a charge, 4) Belief that archiving process is difficult and time consuming, 5) Did not have any articles yet. (This is understandable as many respondents were pretty young and in the beginning of their careers.)

Common concerns  - and clarifications

There was a text field reserved for feedback in the end of the questionnaire, and respondents did give delightfully many comments. Many of the participants stressed that open access is fine and gave thanks to the efforts to promote these issues. However,  there seems also to be several concerns and misunderstandings, which prevent researches from providing open access to their own articles. The most common were:

1) “It is not allowed to do so”
Open achiving is allowed more often  than researchers usually think. The SHERPA/RoMEO database, which includes publisher'policies, shows that 66 % of the publishers do allow post-print archiving. 

2) “It is too troublesome to find out the permissions.”
As a relief to the researchers: In the JU, the library takes care of the permission clarifications. Researchers need not to do that themselves. 

3) “It is too expensive – who pays?”
Parallel publishing is free of charge. There won’t be any extra expenses.

4) ”It is not wise or allowed to use final drafts.”
The final draft version is the most accepted version by the publishers. And as to the quality of the final drafts, there is no need to worry there either. The publisher may edit the text slightly still after receiving the final draft, but those corrections are not related to the research results any more. In terms of content final drafts are the article as published, and that is the main point. 

5) “It takes too much time.”
Researchers need just save the files of their research articles in TUTKA at the same time while recording the relating data. That is all. Uploading a file of your paper takes only couple of minutes.  

Conclusions

As a conclusion of the survey, it can be stated that all further information about OA matters is necessary. The archiving processes must also be clarified. Particularly, concerning permission policies, it is important to emphasize that the researcher him/herself does not have to check the permissions. It is the library’s duty.  Also needs to be emphasized that parallel publishing is free of charge. All a researcher has to do is to save the final draft of the article in TUTKA and that will take only a couple of minutes. That is all.

211 persons answered the questionnaire.

Read the whole report from the JYX archive.

Thanks for all participants!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti