7.12.2015

Auktoriteettivalvonta yhdistää julkaisut ja tekijät


Jyväskylän yliopiston kirjasto on aloittanut yhteistyön Kansalliskirjaston kanssa ottamalla ensimmäisenä yliopistokirjastona vastuulleen oman yliopistonsa tutkijoiden nimien auktorisoinnin Kansalliskirjaston ylläpitämään Asteri-tietokantaan.

Kirjastomme vastaa jatkossa tietojen oikeellisuudesta ja siitä, että julkaisut yhdistyvät oikeaan henkilöön. Tähän asti auktoriteettivalvontaa on hoitanut Kansalliskirjasto yksin.


Miksi nimet pitää auktorisoida?

Näin luodaan yhdenmukaiset, ohjeelliset muodot tietokantaan ja hyödynnetään niitä tiedon tallennuksessa ja haussa. Auktorisoidut nimimuodot sitovat yhteen henkilön eri nimenmuodot tai nimen erilaiset kirjoitusasut.

Julkaisujen tekijät hyötyvät auktoriteettivalvonnasta siten, että samannimiset henkilöt voidaan erottaa toisistaan ja julkaisut yhdistyvät oikean henkilön alle eri tietokannoissa. Julkaisujen käyttäjät taas pääsevät käsiksi saman tekijän teoksiin nimenmuodosta riippumatta.

Yleensä henkilön nimi auktorisoidaan sen julkaisun pohjalta, joka saadaan kirjastoon kuvailtavaksi (esim. väitöskirja). Nimimuotojen lisäksi auktoriteettitietueeseen kirjataan tekijää koskevaa taustatietoa kuten tämän syntymävuosi, -paikka, ammatti, arvo, toimiala jne.

Nimenmuutoksia tai nimen vaihteluita seurataan kaiken aikaa kun tekijältä tulee uusia teoksia. Lisäksi käytetään useita lähdeteoksia tai tietokantoja. Lisätietoja etsitään kotisivuilta ja lehdistä. Syntymäaika ja -paikka kysytään tutkijalta sähköpostilla.

Eri maiden kansalliskirjastot luovat nimiauktoriteettitiedostoja oman maansa julkaisutuotannosta. Globaalissa ympäristössä kansalliskirjastojen auktoriteettitiedostojen verkko palvelee käyttäjiä niin, että käyttäjä löytää tietyn henkilön sillä nimimuodolla, kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä, jonka hän parhaiten tuntee.

Jatkossa Jyväskylän yliopiston kirjaston on tarkoitus ottaa vastuulleen myös yliopiston julkaisevien yksiköiden, kuten laitosten nimien auktoriteettivalvonta.  

Lisätietoja: Kokoelmapäällikkö Kaisa Saikkonen, Jyväskylän yliopiston kirjasto

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti