10.2.2015

E-kirjat ovat tulleet jäädäkseen

Emme tässä vaiheessa vuotta ole vielä saaneet käyttötilastoja kaikista meillä olevista e-kirjapalveluista, mutta muutaman meille tärkeän palvelun tiedot viime vuodelta ovat jo valmiit. Ja nämä luvut ovatkin varsin ilahduttavia!

Olemme parina viime vuonna hankkineet Sagelta laatukirjallisuutta erityisesti kasvatustieteiden tarpeisiin, ja Sagen kirjojen käyttö on kasvanut viime vuodesta yli kaksinkertaiseksi. Springer-kustantamolta olemme hankkineet useita eri alojen kirjapaketteja, ja tämänkin palvelun käyttöluvut ovat nousseet vuodessa vajaasta 40 000:sta yli 100 000:een. Springerillä lukuun vaikuttaa osittain vuoden 2013 heinäkuussa käyttöön tullut e-kirjojen latausmahdollisuus. Tämä ei kuitenkaan selitä koko isoa nousua.

Erityisen ilahduttavalta meidän mielestämme näyttää DawsonEran kasvu. DawsonEra on välittäjän palvelu, jonne hankimme eri kustantajien kirjoja yleensä ”täsmähankintoina” hankintaesitysten perusteella. Tänne olemme saaneet hankittua monia kurssikirjoja, mikä varmasti näkyy käyttötilastoissa: huima 160 000 latauksen kasvu vuoteen 2013 verrattuna!

Monet asiakkaamme ovat ehkä huomanneet ajoittain joitain ongelmia DawsonEran e-kirjojen kanssa. Niiden kanssa ovat viime vuonna hikoilleet niin asiakkaat, kirjaston henkilökunta kuin palveluntarjoajankin väki. Ongelmat näyttävät pikkuhiljaa tasoittuneen, ja on mukava huomata, että palvelu on näin hyvin käytetty niistä huolimatta.

Kasvun tekijät

E-kirjojen käytön selvään lisääntymiseen on useita tekijöitä – tässä muutama kirjaston toimenpide, jotka vaikuttavat asiaan:
 • E-kirjojen hankintaan on panostettu edelleen. Olemme laittaneet niin aikaa kuin rahaa e-kirjojen hankintaan: olemme aktiivisesti kokeilleet uusia hankintamalleja, tutkineet eri alojen uutuuksia, omien palveluidemme käyttötilastoja, aktivoineet laitosten väkeä hankintaesitysten tekoon ja hankkineet aineiston ensisijaisesti elektronisena, jos sellainen on ollut saatavana.
 • E-aineistoja on markkinoitu aktiivisesti ja koulutukseen on panostettu. Niistä kun ei ole paljon iloa, jos asiakkaamme eivät löydä niitä. Niin markkinoinnin määrää kuin laatuakin on lisätty: kirjastossa on järjestetty e-kirjaviikko, käyttöön on otettu aktiivinen uusista aineistoista tiedottaminen, laitosvierailuja on jatkettu kuten myös opettajien opastamista ja e-kirjojen käytön ohjaamista. Lisäksi yhdessä IT-palveluiden kanssa on järjestetty e-kirja/iPad-koulutuksia.
 • Erityisesti e-kurssikirjojen osalta on edelleen tehty paljon töitä. Kurssikirjoja hankittaessa tutkitaan aina e-kirjamarkkinat, ja jos e-kirja on saatavilla, se hankitaan. Opintovaatimuksiaan vaihtavien laitosten henkilöstöä on myös tiedotettu e-kirjojen mahdollisuuksista. Opettajat ovatkin mukavan aktiivisesti alkaneet tutkia jo olemassa olevaa e-tarjontaamme ja löytäneet niiden joukosta myös kurssikirjallisuudeksi sopivaa aineistoa. 
Case Wiley

Elämme edelleen sen tosiasian kanssa, että kustantajat eivät tarjoa kaikkea kurssikirjallisuutta e-versioina. Isot kansainväliset kustantajat toimivat Suomen näkökulmasta hyvin erilaisilla markkinoilla: opiskelijat ostavat kurssikirjansa käytännössä itse, jolloin puhutaan isoista markkinoista. Tähän liittyen kansainväliset kustantajat eivät ole välttämättä halukkaita jakamaan arvokkaita kurssikirjojaan kovin vapaasti kirjastojen kautta. (Tästä on kirjoitettu kirjaston Tietue-lehdessä jo aiemmin) Tästä huolimatta olemme iloksemme saaneet huomata, että isotkin laivat kääntyvät lopulta: olemme olleet suuren kurssikirjakustantaja Wileyn kanssa pilotoimassa erään kurssikirjan e-versioksi saattamista.

Asia tuli vireille Wileyn edustajien käydessä Suomessa vuoden 2012 keväällä ja kertoessa halukkuudestaan kehittää Suomen markkinoille kurssikirjojen e-versioita. Silloin tuli jo selväksi, että kustantaja oli huomannut tippuvansa kelkasta, jos se ei kehitä e-tarjontaansa.

Samaan aikaan, kun kirjasto neuvotteli asiasta Wileyn yhden yksikön kanssa, myös Kauppakorkeakoulun opettaja Pasi Sajasalo oli ollut yhteydessä Wileyn toisen tahon kanssa. Tämän käytyä ilmi yhdistettiin kirjaston, Kauppakorkeakoulun sekä Wileyn eri yksiköiden voimat ja aloitettiin neuvottelut. Tarpeiden, resurssien ja tarjonnan tasapainottelulla saatiin lopulta aikaan malli, jossa saatiin Kauppakorkeakoulun massakurssille kurssikirja rajoittamattomaan käyttöön DawsonEra-palveluun. Ja kyse oli siis kirjasta, jota kustantaja alun perin ei ollut edes ajatellut elektronisena tarjota.

Kokemukset kyseisen e-kirjan käytöstä ovat olleet hyviä. Kurssin opettaja Pasi Sajasalo kuvailee sitä näin:
”Opettajan näkökulmasta kirjan käyttö on helppoa. Näytin vain ensimmäisellä luennolla, mistä kirja löytyy ja kuinka sitä voi käyttää selainpohjaisesti ja kerroin samalla kirjan latausmahdollisuudesta.” 
Sajasalo on myös ollut kiinnostunut e-kirjan käytön vaikutuksesta oppimistuloksiin.
”Arvelisin e-kirjan saatavuudella olleen oma vaikutuksensa kurssin suoritukseen ja oppimistuloksiin. Mielestäni aiempiin vuosiin verrattuna oppiminen oli parempaa, jos mittarina käytetään arvosanoja ja ensimmäisellä ja toisella kerralla tentissä läpäisseiden suhdetta.”
Haasteiden kautta eteenpäin

Toki haasteitakin e-kirjoissa löytyy. Aina ei kurssille sopivaa kirjallisuutta löydy elektronisessa, ks. esim. eEducation-hankkeesta. Ja kuten Wileyn esimerkki osoittaa, painetun kirjan tie elektroniseksi voi joskus olla eri toimijoiden isonkin työn tulos. Myös tekniset ongelmat haittaavat joskus e-kirjojen käyttöä, ja niiden hankintaan liittyy yleisestikin ottaen rahallisia kysymyksiä ja kriteerejä.

Positiivista kehitystä on kuitenkin näköpiirissä, esimerkiksi kotimaisten kustantajien parissa. Neuvotteluja ja tunnusteluja käydään eri tahoilla ja olemme toiveikkaita, että pystyisimme tulevaisuudessa tarjoamaan e-versioita myös meille tärkeistä kotimaisista kurssikirjoista.

E-kirjojen parissa työskennellessä saamme tärkeää oppia ja kokemusta sekä ymmärrystä eri toimijoiden näkökulmasta. Jokaisen kokeilun jälkeen olemme lähempänä yhteistä hyvää ratkaisua ja entistä toimivampaa e-kirjaympäristöä.

2 kommenttia:

 1. Hienoa työtä kirjasto!!!
  Paljonko olikaan e-kirjojen kokonaismäärä tällä hetkellä?

  VastaaPoista
 2. Kiitos Riitta :) Tarkkaa nimekemäärää on hankala laskea, sillä parissa isossa e-kirjapaketissamme on myös päällekkäisiä nimekkeitä. Karkeasti voidaan kuitenkin sanoa, että ns. tutkimuskirjallisuutta (ml. kurssikirjat) on yli 200 000 nimekettä ja historiallisia digitoituja kirjoja (lähinnä EEBO ja ECCO-tietokannat) samoin yli 200 000 nimekettä.

  VastaaPoista