27.2.2014

Elävät kuvat laboratoriossa

Tiesitkö, että kirjaston kokoelmiin kuuluu myös tieteellisiä videoita? Kirjasto tarttui laitokselta saadun hankintaesityksen perusteella uuden tyyppiseen tieteelliseen julkaisuun Journal of Visualized Experiments. Kyseessä on tieteellinen lehti, joka tarjoaa uudenlaisen lukukokemuksen.

Nimensä mukaisesti JoVE on julkaisu, josta löytyy visualisoituja kokeita. Laboratorio-olosuhteissa tehtyjä kokeita on kuvattu ja editoitu sivustolla julkaistavaksi ja tutkimuksen avuksi. Perinteisen artikkelin tukena on aina videoitu kuvamateriaali, josta näkee käytännössä, miten artikkelissa kuvatut kokeet on toteutettu.
”JoVE on ollut suuri apu tutkimuksessani ja mahdollistanut jopa uusien tutkimusmenetelmien käyttöä. Olen saanut JoVEn kautta seikkaperäiset ohjeet muutaman uuden protokollan toteuttamiseen ja nähnyt videon avulla, miten menetelmiä käytännössä toteutetaan. Videoista saa hyviä vinkkejä!”
Kirjastolla käytössä oleva JoVEn General-osio kattaa ison osan solu- ja molekyylibiologian perusmenetelmistä. Kuvallinen aineisto tuo näiden alojen tutkijoille apua metodiperusteisiin ongelmiin. General –osion lisäksi sivustolta löytyy myös mm. immunologiaa, kemiaa sekä neurotieteitä. Kaikista osioista kahta vuotta vanhemmat artikkelit ovat vapaasti käytössä, uudemmat ovat maksullisia. General –osion uudemmatkin artikkelit ovat siis käytössä yliopiston verkossa ja etänä yliopiston käyttäjätunnuksilla.

”Tieteen tarkoitus on tuottaa järjestelmällisesti ja järkiperäisesti uutta tietoa ja soveltaa tässä vanhaa tietoa. Ilmiöiden tutkimisen lisäksi tieteen tarkoitus on selittää ne ihmisille ja siirtää tietämystä eteenpäin. Tiedeyhteisössä tämä koskee myös menetelmiä. Mielestäni tämä julkaisumuoto on askel eteenpäin myös metodien opettamisessa, tuo uuden ulottuvuuden materiaalit ja menetelmät -osioon luetun tueksi, ja avaa ikkunan kaikille kiinnostuneille tämän päivän laboratoriomaailmaan.” 
Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tutkijoille julkaisu tarjoaa monipuolisen aineiston tutkimuksen avuksi. Meille humanistisemmille julkaisu tarjoaa paitsi ainutkertaisen mahdollisuuden kurkistaa laboratoriotyöskentelyn ihmeelliseen maailmaan, myös esimerkin siitä, millaiseksi tieteellinen julkaiseminen voi tulevaisuudessa muotoutua. Vai mitä sanotte tästä ”artikkelista”?

"Toivon, että yhä useammat kuvaisivat protokollansa ja toisivat ne nähtäville kyseiseen julkaisuun! Tämä jos mikä, on vuorovaikutuksen kanava. Tuloksellisia luku- ja katseluhetkiä!"
Minkähänlainen voisi olla yhtä innovatiivinen aineisto vaikkapa liikuntatieteilijöille, taloustieteilijöille tai historioitsijoille? Jos tiedät jo sellaisista, vinkkaa!

Ulla Pesola

Kommentit:
Elina Mäntylä
PhD Student
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Jyväskylän yliopisto

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti