19.1.2012

JYX-julkaisuarkisto - tutkimuksesi näkyviin

Yliopistot tuottavat joka vuosi valtavat määrät uutta tietoa - hyvinvointia, innovaatioita ja ratkaisuja. Tämä tieto, julkisin varoin tehty tutkimus, pitäisi saada myös näkyväksi ja käyttöön.

Julkaisuarkisto (engl. institutional repository) on vakiintunut yleistermi, jolla tarkoitetaan tieteellisten julkaisujen tallentamiseen ja avoimeen verkkojulkaisemiseen soveltuvaa teknistä järjestelmää ja sen ympärille rakennettuja palveluita (Wikipedia). Julkaisuarkistojen tavoitteena on lisätä tehdyn tutkimuksen näkyvyyttä, käyttöä ja vaikuttavuutta. Lisäksi arkistot parantavat digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytystä ja tarjoavat laitoksille keskitetyn paikan tallentaa omia aineistojaan.

Avoimien julkaisuarkistojen merkitys kasvaa

Lähes jokaisella Suomen korkeakoululla on avoin julkaisuarkisto. Suurin Suomen yliopistoarkistoista on Helsingin yliopiston Helda-tietokanta. Helda sisältää HY:ssä tuotettuja opinnäytteitä, e-kirjoja, e-lehtiä sekä konferenssi- ja seminaariesityksiä. Näiden lisäksi tutkimuksen näkyvyyden ja laadunvarmistuksen kannalta merkittäviä kokoelmia ovat tieteellisten artikkelien rinnakkaistallenteet sekä tutkimusaineistokokoelma.

Avoimet julkaisuarkistot palvelevat nimenomaan viime vuosina tieteellisessä keskustelussa korostunutta Open Access -ideologiaa ja mahdollistavat oleelliseksi katsotun tutkimusdatan tallentamisen. Avoimesti saatavana olevia tieteellisiä artikkeleita on Heldassa jo lähes 2000 kpl. Määrä on merkittävä ja on jo vaikuttanut parantavasti Helsingin yliopiston sijoitukseen Webometrics-tilastossa. Ks. ”Helsingin yliopisto seitsemäs verkkojulkaisemisen ranking-listalla”.

Rinnakkaistallentamista pyritään aktiivisesti lisäämään

Myös Jyväskylän yliopisto tarjoaa henkilökunnalleen julkaisuarkistopalvelun. Jyväskylän yliopiston avoin julkaisuarkisto on nimeltään JYX, http://jyx.jyu.fi, ja se sisältää - samoin kuin Helda - e-kirjoja, e-lehtiä, konferenssijulkaisuja, kuvakokoelmia sekä erilaisia opinnäytetöitä aina graduista väitöskirjoihin ja seminaaritöihin. Palvelu on perustettu koko henkilökunnan käyttöön ja sinne tallentaminen on ilmaista.

Paitsi em. aineistoa, JYX sisältää myös tieteellisten artikkelien avoimia rinnakkaistallenteita. Artikkelien rinnakkaistallentaminen on toimintaa, jota JY:ssä pyritään aktiivisesti lisäämään.

Avoimia artikkeleita on JYXissä toistaiseksi vähän, vain n. 200 kpl. Määrä on vain kymmenesosa Helsingin yliopiston vastaavasta, mikä haasteena laitosten johdolle ja tutkijoille esitettäköön. Mikäli yliopistojen verkkovaikuttavuutta ja sijoitusta Webometrics-tilastoilla halutaan parantaa, kannattaa avoin tallentaminen ottaa osaksi laitosten kulttuuria.

Julkaisuarkistojen aineistot löytyvät myös hakukoneilla

Tutkijoita kehotetaankin normaalin TUTKA-kirjauksen yhteydessä tallentamaan rekisteriin myös kokotekstiversiot artikkeleistaan. TUTKAan tallennetut artikkelitiedostot siirtyvät JYXiin, jossa ne tarkistetaan, ja lupalinjausten niin salliessa, avataan avoimesti koko maailmalle.
Julkaisuarkistojen näkyvyydelle tuoma lisäarvo perustuu siihen, että niissä oleva materiaali listautuu hakukoneiden (esim. Google) tuloksissa korkealle. Valtaosa käyttäjistä löytääkin julkaisuarkistoissa olevan aineiston nimenomaan hakukonehaun tuloksena. Ja saa ennen kaikkea aineiston myös auki.Ulkomaisten yliopistojen isoista julkaisuarkistoista hyvänä esimerkkinä toimii DSpace@MIT eli Massachusetts Institute of Technologyn arkisto. MITin arkisto sisältää yli 3000 avointa tieteellistä artikkelia ja MIT onkin yksi nimekkäimmistä avoimen tallentamisen puolesta puhujia. Artikkelien latausmäärät ovat olleet merkittäviä:
“Articles have been viewed more than 100,000 times since the collection was launched in October 2009.”
ja koko arkiston käyttöaste mittava: 15,2 miljoonaa latausta vuonna 2010.
”Usage of DSpace@MIT continues to dramatically increase as our collections and readership grow.”
Eurooppalaisista yliopistoista julkaisuarkistojen ykkössijaa pitää Cambridgen ylipiston DSpace@Cambridge. Kiinnostava on myös esim. University College of Londonin UCL Discovery tai University of Southamptonin arkisto ePrints Soton. Omassa mittaluokassaan toimii myös Belgialainen ORBi – Open Repository and Bibliography -arkisto, joka sisältää kunnioitettavat yli 43 000 kokotekstitiedostoa ja joka on tekniseltä toteutukseltaan mukava malliesimerkki siitä, miten monenlaisia lisäpalveluita koko ajan kehittyviin avoimiin arkistoihin voi saada. Muita maailman arkistoja: OpenDoar : Directory of Open Access Repositories.

JYX-julkaisuarkisto toivottaakin jokaisen JY:n tutkijan tervetulleeksi tutustumaan JYXiin ja tallentamaan sinne aineistojaan. Hyvää kannattaa näyttää!


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti