28.4.2016

Avoimiin julkaisumalleihin siirryttävä ripeästi

Avoimen julkaisemisen eli open accessin yleistyminen tuo tutkijoille ja tiedeyhteisölle mahdollisuuksia jakaa ja saavuttaa tieteellistä tietoa entistä nopeammin ja joustavammin.


Opetusministeriö on linjannut tavoitteeksi, että Suomi nousee yhdeksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa vuoteen 2017 mennessä.

Suomalaiset korkeakoulut ja tutkimuslaitokset käyvät parhaillaan neuvotteluita tiedekustantajien kanssa tehokkaamman avoimen julkaisemisen puolesta.

Päällekkäiset kustannukset minimoitava

Tällä hetkellä korkeakoulut ja tutkimuslaitokset maksavat tieteellisistä julkaisuista lehtien tilausmaksuina. Avoimessa julkaisemisessa kirjoittaja tai kirjoittajan organisaatio maksaa artikkelin julkaisumaksun.

Kokonaiskustannusten tarkastelu on tärkeää, sillä etenkin suuret kustantajat suosivat tällä hetkellä ns. hybrid-julkaisemista. Tämän julkaisumallin mukaan tutkija voi ostaa artikkelinsa avoimeksi sellaisesta lehdestä, josta on maksettu jo tilausmaksu.

Tutkijoille on tärkeää julkaista lehdissä, jotka ovat tiedeyhteisön arvostamia julkaisukanavia, vaikka julkaisun avoimuus niissä edellyttäisi erillistä artikkelin käsittelymaksua. Artikkelien käsittelymaksujen malli tuottaa kuitenkin päällekkäisiä kustannuksia, ellei kustantaja samalla alenna kyseisten lehtien tilausmaksuja.

Kansalliskirjaston FinELib-konsortio edustaa neuvotteluissa korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia ja pitää tärkeänä, että sekä tilausmaksuja että käsittelymaksuja edellyttävä malli on vain siirtymävaihe kohti täysin avointa julkaisemista. Siirtymävaiheen aikana on olennaista, että uuden avoimen julkaisumallin ja vanhan tilausmaksuihin perustuvan julkaisumallin päällekkäiset kustannukset minimoidaan.

Tieteellisten lehtien tilausmaksuista kertyy korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille vuositasolla kuluja noin 23 miljoonaa euroa.

Tieteen avoin julkaiseminen -hankkeessa on arvioitu, että vuonna 2014 suomalaiset yliopistot maksoivat open access -artikkeleiden julkaisemisesta yhteensä vähintään miljoona euroa ja että nämä kustannukset ovat kasvussa.

Jyväskylän yliopiston kirjasto tukee tukijoita open access -julkaisemisessa monin eri tavoin.

Lisätietoja: Jyväskylän yliopiston kirjaston open access -sivut

Juttu perustuu FinELibin 26.4.2016 julkaisemaan mm. korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kirjastoille lähetettyyn tiedotteeseen. FinELib on suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen muodostama konsortio, jonka tehtävä on turvata ja parantaa elektronisten aineistojen saatavuutta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti